جایگاه روحانیت در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قوامی، سید صمصام الدین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

جایگاه روحانیت در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

‏ ‏

جایگاه روحانیت در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) 

حجةالاسلام والمسلمین سیدصمصام الدین قوامی

‏ ‏

‏روحانیت قبل از انقلاب زمینه ساز ظهور تدریجی انقلاب در خلال مجاهدات علمی‏‎ ‎‏و عملی بوده است و روحانیت سال 57 یا 42 به رهبری امام(ره) نتیجه بخش آن‏‎ ‎‏مجاهدات و جزء اخیر علت تامه آن می باشند. امام به عنوان رئیس روحانیت مجاهد‏‎ ‎‏تشکیل حکومت اسلامی را مدّ نظر داشت با این نظر که اجرای انقلاب و اداره آن را به‏‎ ‎‏عدول مومنین بسپارد ولی در اثر طبیعت انقلاب با توطئه دشمن و نادانی دوستان‏‎ ‎‏روحانیت مجبور به در دست گرفتن بیش تر امور شد و بر این اساس روحانیت در دو‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 349

قالب حکومتی و غیر حکومتی تقسیم شد و حکومتی ها هم در دو نهاد رهبری و دولت‏‎ ‎‏توزیع شدند. امام که در سال 57 با صراحت از اجرایی شدن روحانیت پرهیز داشت به‏‎ ‎‏امام 67 اجرایی شدن و تصدی کارهای حکومتی را یک ارزش و عبادت تلقی می کرد‏‎ ‎‏اجتناب بدون عذر از مناصب حکومتی را ضد ارزش و گناه تلقی می دانست.‏

‏و با توجه به این که طبع سیاست و قدرت در افوه عامه و افکار عمومی با قداست‏‎ ‎‏منافات دارد به طور طبیعی محبوبیت سنّتی روحانیت دچار نوسان شدید شد و عملکرد‏‎ ‎‏بد، قدرت طلبی و جاه طلبی های موردی علاوه بر بی تجربگی و عدم تخصص و بعضی‏‎ ‎‏اختلافات درون روحانیتی باعث شد که نمره کاملی به این حضور حکومتی و اجرایی‏‎ ‎‏داده نشود.‏

‏این مقاله بر آن است که علل این نوسانات را بررسی کند و ضمن مشخص کردن‏‎ ‎‏تقسیم روحانیت در نهادهای گوناگون انقلاب و نظام، مناسب ترین فرمول را برای تعیین‏‎ ‎‏جایگاه حکومتی روحانیت معرفی کند و به عبارت دیگر نقطه تعادل را پیدا کند که در آن‏‎ ‎‏سیاست و قداست هماهنگ می شوند در این زمینه با اقوال و وجوهی مواجهیم مانند‏‎ ‎‏نظریه جدایی نهاد دین از نهاد دولت، نظریه نظارت، نظریه دخالت کامل و دیگر نظریات‏‎ ‎‏که نویسنده ضمن استناد به نقد آن ها پرداخته و در پایان نظریه نگارنده با توجه به سخنان‏‎ ‎‏امام از 42 تا 67 ارائه شده این نظریه بر پایه اتحاد امارت و امامت استوار است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 350