نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مسائل جوامع بشری از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فتاح‏ زاده، طاهره

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مسائل جوامع بشری از دیدگاه امام خمینی

نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مسائل جوامع بشری از دیدگاه امام خمینی

طاهره فتاح زاده

‏ ‏

‏به باور نویسنده، برای شناخت هدف های تعلیم و تربیت از نظر امام خمینی لازم‏‎ ‎‏است هدف رسالت انبیای الهی را بشناسیم و چون در اسلام همۀ راه ها به توحید ختم‏‎ ‎‏می شود، باید روح توحید در تمام احکام و آموزه های دینی جریان داشته باشد. به عقیده‏‎ ‎‏امام تمام مقاصد انبیا برگشت اش به یک کلمه است و آن شناخت خدا است. اگر این‏‎ ‎‏اعتقاد به قلب آدمی رسوخ کند و بر رفتار او تأثیر گزارد، انسان تربیت می یابد. تربیت نیز‏‎ ‎‏به نوبۀ خود مبنا و شالودۀ سیاست است. از این رو اصلاح جامعه به دست‏‎ ‎‏سیاست مداران دین دار مبتنی بر اصلاحی است که از خود فرد شروع می شود و تا آدمی‏‎ ‎‏تربیت نیابد، نمی تواند در پروسۀ سیاست مداری، دیگران را هدایت و تربیت کند.‏‎ ‎‏نویسنده در ادامه مقاله به سه نوع دیدگاه دربارۀ تربیت اشاره می کند که عبارت اند از: ‏

‏1) تربیت زمانی صحیح است که بر ملموسات رفتاری قابل مشاهده تکیه کند؛ ‏

‏2) در تحلیل تربیت باید به مجموعه ای از عوامل توجه کرد و به هنگام بررسی هر‏‎ ‎‏خصوصیتی را جدای از دیگری لحاظ کرد؛ ‏

‏3) علاوه بر مجموعه سازی، نه به حس گرایی مطلق و نه به امور انتزاعی بسنده‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 345

می کند. به گفتۀ وی مدل سوم برای تحلیل تربیت از دیدگاه اسلامی مفیدتر است.‏‎ ‎‏استنادهای متعدد به سخنان امام در مسائل تربیتی از ویژگی های این مقاله است که‏‎ ‎‏مولف به تفصیل آن ها را مورد عنایت قرار داده است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 346