آسیب ‏شناسی اعتماد عمومی به روحانیت از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ربانی خوراسگانی، علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

آسیب ‏شناسی اعتماد عمومی به روحانیت از منظر امام خمینی

آسیب شناسی اعتماد عمومی به روحانیت از منظر امام خمینی

علی ربانی خوراسگانی

‏ ‏

‏اعتماد عمومی به روحانیت، سرمایه اجتماعی بزرگی است که امکان تأثیرگذاری‏‎ ‎‏علمای بزرگ در حیات اجتماعی و ایفای رسالت ارشاد و هدایت مردم را فراهم می کند.‏‎ ‎‏امام خمینی که از دیرباز به این سرمایه ارزشمند واقف بود، در یکی از سخنرانی های‏‎ ‎‏خود در جمع طلاب ایرانیِ مقیم نجف اشرف فرمود: «دولت ها از این آبرویی که این ها‏‎ ‎‏در جامعه دارند می ترسند؛ از من و عالی که نمی ترسند؛ من و شما که قدرتی نداریم. اگر‏‎ ‎‏از یک آخوندی، از یک مرجعی بترسند، نه از دعای او می ترسند نه از نفرین او‏‎ ‎‏می ترسند کی آن ها اعتقاد به دعا و نفرین دارند؟ آن ها از ملت ها می ترسند، می ترسند که‏‎ ‎‏اگر اهانتی به فلان بکنند، ملت ها بر آن ها چه بشود.»‏‎[1]‎

‏ارزش این سرمایه، پس از پیروزی انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی به رهبری‏‎ ‎‏روحانیت، بیش از پیش اهمیت خود را نشان داد و افزون بر آن، آن را با مخاطره روز‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 334

‎ ‎‏خود موجب سست شدن اعتماد عمومی جامعه به آنان شود، نهضت اسلامی با‏‎ ‎‏مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد. بدین منظور نویسنده، کوشیده است با رهیافتی‏‎ ‎‏جامعه شناتی به مسئلۀ اعتماد، مباحث خود را در سه بخش ذیل سامان دهد: ‏

‏1) در بخش مقدماتی، وی به بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و عوامل تقویت کننده‏‎ ‎‏آن می پردازد. این بخش نشان می دهد اعتماد یک سرمایه بزرگ اجتماعی است.‏

‏2) در بخش میانی، نویسنده به مباحث جامعه شناسی در باب اعتماد و ساختارهای‏‎ ‎‏اجتماعی آن اشاره دارد.‏

‏3) و در نهایت در بخش پایانی به بررسی اعتماد عمومی به روحانیون می پردازد.‏

‏روحانیون می پردازد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 335

  • . کوثر، ج1، ص 209.