رمز موفقیت امام خمینی ره در رهبری انقلاب اسلامی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : جواهری، محمدرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

رمز موفقیت امام خمینی ره در رهبری انقلاب اسلامی ایران

رمز موفقیت امام خمینی ره در رهبری انقلاب اسلامی ایران

حجةالاسلام والمسلمین محمدرضا جواهری

‏ ‏

‏نقش رهبر در هر انقلاب نقشی اساسی و بنیادی است و شناخت رهبر هر انقلاب‏‎ ‎‏مهم ترین راه شناخت آن انقلاب است. نویسنده در این مقاله ضمن اشاره به دیدگاه های‏‎ ‎‏جرج پتی، لوئیس، لنین، مائو، آلوین استانفور دکوهن، کانکو شست، لیفتون، کمیسیون‏‎ ‎‏کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و آرای کمونیست های ایرانی یادآور می شود: گرچه‏‎ ‎‏در تفسیر مارکسیسم از انقلاب ها، پیدایش انقلاب محکوم جبر تاریخ است و دستوری‏‎ ‎‏نیست و بنابراین باید نقش رهبری نفی گردد، ولی دربارۀ مارکس و انگلس و مفسران و‏‎ ‎‏تحلیل گران انقلاب های مارکسیستی نیز بر نقش مؤثر رهبر در انقلاب تأکید دارند.‏

‏این مقاله دارای سه فصل است، در فصل اول با عنوان «روح انقلاب رهبر انقلاب» به‏‎ ‎‏نقش و جایگاه رهبری در انقلاب ها می پردازد و فصل دوم، به شرایط توفیق رهبران‏‎ ‎‏انقلاب ها و رمز موفقیت آنان اختصاص دارد و سرانجام در فصل سوم عوامل توفیق و‏‎ ‎‏رمز موفقیت امام خمینی – رضوان الله تعالی علیه – بیان شده است.‏

‏نویسنده در فصل آخر با ذکر آرای افرادی نظیر پروفسور حامد الگار و راشد العنوشی‏‎ ‎‏و فیدل کاسترو و... دربارۀ نقش اصلی و بنیادی امام خمینی در انقلاب اسلامی ایران، به‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 325

‎ ‎‏است؟‏

‏نویسنده در پاسخ به این پرسش، گرایش های تک بعدی را که یک امتیاز و ویژگی امام‏‎ ‎‏خمینی را عامل توفیق ایشان می دانند رد کرده و اعتقاد دارد: جامعیت امام خمینی رمز‏‎ ‎‏موفقیت ایشان بود؛ امام همه عوامل توفیق و بایدها را داشت و هیچ یک از موانع توفیق و‏‎ ‎‏نبایدها در ایشان راه نیافت. ایشان رهبری جامع الشرایط بود و مجموعۀ این ویژگی ها‏‎ ‎‏دست به دست هم داد و از خمینی چهرۀ درخشان و بی نظیر جهان اسلام در عصر غیبت‏‎ ‎‏امام زمان (عج) ساخت و راه موفقیت ایشان را هموار کرد.‏

‏به عقیده نویسنده ویژگی ها امام عبارت اند از:‏

‏1) شناخت اسلام در همه ابعاد؛ ‏

‏2) اخلاص و انگیزۀ الهی حاکم بر همه ادوار و مراحل زندگانی؛ ‏

‏3) شناخت مردم و عشق به مردم و ایمان به قدرت مردم مؤمن؛ ‏

‏4) به دست گرفتن رهبری بدون کم ترین اقدام و با گرایش و خواست عمومی مردم؛ ‏

‏5) پیش برد مبارزه در قالب مفاهیم اسلامی؛ ‏

‏6) مخالفت با سکولاریسم و علمانیت و تبلیغ وحدت و همبستگی دین و سیاست؛ ‏

‏7) تهجّد، شب زنده داری و تقید به نماز شب؛ ‏

‏8) شناخت دشمن اصلی و شناساندن او به مردم و رویارویی با او؛ ‏

‏9) شناخت راه های خنثی کردن اقدامات دشمن و نبرد با او؛ ‏

‏10) سازش ناپذیری و آشتی ناپذیری در برابر دشمن؛ ‏

‏11) صبر و استقامت پایان ناپذیر، استواری و پایداری بی نظیر؛ ‏

‏12) شجاعت و شهامت فوق العاده در برابر ستمگران، کفار و مشرکین، استبداد‏‎ ‎‏داخلی و استعمار خارجی و استکبار جهانی؛ ‏

‏13) دوری گزیدن از کشمکش ها و درگیری های داخلی و پیش گیری از پیدایش تفرق‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 326

‏14) پای بندی به اصل سرنوشت سازِ «نه شرقی و نه غربی»؛ ‏

‏15) نظم در کارها؛ ‏

‏16) فرزند حوزه علمیه بودن؛ ‏

‏17) تعلیم و تربیت شاگردان؛ ‏

‏18) پیوند با ولایت ائمه معصومین علیهم السلام؛ ‏

‏19) تعهد به وظیفه شرعی و التزام به تکلیف الهی؛ ‏

‏20) ساده زیستی و زهد و وارستگی.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 327