فصل ششم: مسائل سیاسی و بین المللی
گروه های سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

گروه های سیاسی

گروه‌های سیاسی 

‏پیام به عموم مردم در ابراز تنفر از خائنین و منحرفین ‏‏ ‏

تاریخ: مرداد 1356

‏من صریحاً اعلام می کنم که از این دستجات خائن، چه کمونیست و چه مارکسیست و چه ‏‎ ‎‏منحرفین از مذهب تشیع و از مکتب مقدس اهل بیت عصمت ـ علیهم الصلاة و السلام ـ به ‏‎ ‎‏هر اسمی و رسمی باشد متنفر و بیزارم و آنها را خائن به مملکت و اسلام و مذهب می دانم.‏

صحیفه امام؛ ج 3، ص204

*  *  *

‏در جمع روحانیون، طلاب، و ایرانیان مقیم عراق ‏

تاریخ: 10 / 8 / 56

‏من با تمام این جناح‌هایی که هستند و برای اسلام خدمت می کنند، چه جناح‌های ‏‎ ‎‏روحانی که از اول تا حالا خدمت کرده اند و چه جناح‌های دیگر، از سیاسیون، از ‏‎ ‎‏روشنفکرها که برای اسلام خدمت می کنند، من به همه اینها علاقه دارم و از همه اینها ‏‎ ‎‏هم گلایه دارم. اما علاقه، باید هر مُسْلمی به اشخاصی، به گروه‌هایی که برای اسلام ‏‎ ‎‏خدمت می کنند ـ قلماً قدماً ـ برای اسلام خدمت می کنند، باید هر مسلمی، باید هر ‏‎ ‎‏انسانی که ببیند اینها برای انسانیت، برای اسلام یعنی برای انسانیت ـ اسلام مکتب ‏‎ ‎‏انسان سازی است، وقتی که انسان ببیند که گروه‌هایی در خدمت انسان هستند، در ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 265

‏خدمت انسانیت هستند، در خدمت اسلام که انسان ساز است هستند، چاره ندارد الاّ ‏‎ ‎‏اینکه علاقه داشته باشد به آن. این اشکال نیست که علاقه مند است. از آن طرف گلایه ‏‎ ‎‏هم هست از همه گروه‌ها گلایه ارادتمندانه. اما آن گروه‌های روشنفکر و دانشگاهی و ‏‎ ‎‏محصلین جدید و آنها ـ ایّدهم‌الله ـ آنهایی که خدمتگزارند برای اسلام ـ خداوند ‏‎ ‎‏تأییدشان کند ـ من از آنها گلایه دارم برای اینکه می بینم که در نوشته هایشان، بعضی ‏‎ ‎‏نوشته هایشان، اینها راجع به فقها، راجع به فقه، راجع به علمای اسلام، راجع به فقه ‏‎ ‎‏اسلام، اینها یک قدری زیاده روی کرده اند، یک قدری حرف‌هایی زده اند که مناسب ‏‎ ‎‏نبوده است بگویند. اینها غرض ندارند. من می دانم که غالباً اینها که برای اسلام ‏‎ ‎‏می خواهند خدمت کنند، نه این است که مغرض باشند و از روی سوء نیت اینها حرفی ‏‎ ‎‏بزنند؛ اینها اطلاعشان کم است.‏

صحیفه امام؛ ج3، ص 237 ـ 238

*  *  *

‏مصاحبه با روزنامه اندونزیایی تمپو‏

تاریخ: 23 / 10 / 57

‏خبرنگار: با کدام یک از جناح‌های مخالفین، خود را نزدیکتر می دانید؟‏

‏امام:‏‎ ‎‏شعارها و خواسته های نهضت اسلامی ایران آن چنان مورد قبول اکثریت قاطع ملت است ‏‎ ‎‏که هیچ جناحی، که بجز این خواسته ها چیزی مخالف آنها بگوید، در میان ملت جایی ندارد. ‏‎ ‎‏نهضت ملت ایران حدود و چهارچوب‌های حزبی را درهم شکسته است و به صورت یک ‏‎ ‎‏حزب درآمده است و آن، حزبِ ملت مسلمان ایران یعنی حزب اسلام و «حزب‌الله» است. در ‏‎ ‎‏مبارزات ایران کسی جرأت نمی کند از ملت دور باشد. من هم یکی از افراد ملت هستم.‏

صحیفه امام؛ ج5، ص 438

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 266

‏مصاحبه با مجله «اشترن»‏‏ ‏

تاریخ: 26 / 10 / 57

‏خبرنگار: قدرت حضرت عالی بر روی چه نیروی سیاسی یا بر چه تشکیلات بنیادی ‏‎ ‎‏دیگر اتکا خواهد داشت؟ تکیه شما مثلاً بر روی «جبهه ملی» است یا بر روی روحانیون؟ ‏‎ ‎‏قبلاً اظهار فرموده بودید که اینها فقها و اشخاص دیگری هستند که باید به امور حکومت ‏‎ ‎‏اشتغال یابند و آیا این اصل به همان سان که قبلاً فرموده اید عمل خواهد شد؟‏

‏امام: من چنین چیزی نگفته ام که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد. روحانیون شغلشان ‏‎ ‎‏چیز دیگری است. نظارت بر قوانین البته به عهده روحانیون است و اتکای روحانیون هم به ‏‎ ‎‏ملت است نه به حزبی. و من هم به ملت اتکا دارم و به حزبی وابسته نیستم.‏

صحیفه امام؛ ج 5، ص482

*  *  *

‏سخنرانی در جمع مردم به مناسبت روز قدس‏

تاریخ: 26 / 5 / 58

‏دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر است ‏‎ ‎‏تمام را توقیف کند، و نویسندگان آنها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف ‏‎ ‎‏است کسانی که توطئه می کنند و اسم «حزب» روی خودشان می گذارند، رؤسای آنها را ‏‎ ‎‏بخواهد و آنها را محاکمه کند. ما باز تا چندی مهلت می دهیم به این قشرهای فاسد؛ و ‏‎ ‎‏این اعلام آخر است و اگر چنانچه در کار خودشان تعدیل نکنند و به ملت برنگردند و ‏‎ ‎‏دست از توطئه ها برندارند، خدا می داند انقلابی عمل می کنم. می آیم تهران و رؤسایی ‏‎ ‎‏که مسامحه می کنند با آنها انقلابی عمل می کنم. ‏

صحیفه امام؛ ج 9، ص283

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 267

‏مصاحبه با اوریانا فالاچی، خبرنگار ایتالیایی‏‏ ‏

تاریخ: 21 / 6 / 58

‏خبرنگار: حضرت امام! اینهایی که الآن دم از مخالفت می زنند، عده ای هستند که ‏‎ ‎‏اکثرشان مبارزه کرده اند و زجر کشیده اند و ضد رژیم گذشته بودند. چطور امکان دارد ‏‎ ‎‏که فضا و حق وجود به چپی که اینهمه مبارزه و رنج کشیده، نداد؟...‏

‏ ‏

‏امام: امکان ندارد. حتی یکی شان نه مبارزه کرده اند، نه رنج کشیده اند. همه از دولت و از ‏‎ ‎‏رنج‌های این ملت ما استفاده برده اند و بر ضد ملت ما قلمفرسایی کرده اند...‏

‏ ‏

‏خبرنگار: منظورم گروه‌های سیاسیند، مثلاً احزاب توده، مثلاً فداییان، مجاهدین.‏

‏امام: و احزاب هم همین طور، آنها هم ـ خلاف آزادی شان ـ اگر توطئه گر نباشند. حالا ‏‎ ‎‏عملی که بر خلاف آزادی باشد، نکرده اند و نشده است. و اما اینکه می گویید آنها رنج ‏‎ ‎‏کشیده اند و در این باره فعالیت کرده اند، این معلوم می شود که درست از اوضاع ما ‏‎ ‎‏مطلع نیستید. آنها که رنج کشیده اند این تودۀ مردمند که رنج کشیده اند. آنها یک ‏‎ ‎‏عده ای شان در خارج بوده اند و حالا آمده اند در داخل و می خواهند استفاده بکنند بدون ‏‎ ‎‏رنجش. یک دسته هم اینجا بودند و در پناهگاه‌ها یا در خانه ها بودند. و بعد از اینکه ‏‎ ‎‏ملت، رنج‌ها را کشید و خون داد و همۀ کارها را کرد، اینها آمدند و دارند استفاده ‏‎ ‎‏می برند. و مع ذلک کسی جلو اینها را نگرفته است و آزادی دارند.‏

‏خبرنگار: منظور من بیشتر روی چپی‌هایی است که در زندان هم بوده اند، یا به دست ‏‎ ‎‏شاه شکنجه شدند.‏

‏امام: در این نهضت ما دخالت نداشتند. در نهضت ما هیچ یک از اینها، بلکه مخالف ‏‎ ‎‏بودند. همین چهار تا هم که الآن برخلاف ما دارند فعالیت می کنند، آنها یک مسلک ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 268

‏خاصی داشتند و روی مسلک خاصشان هستند. نهضت ما یک نهضت اسلامی بود که ‏‎ ‎‏چپی با آن مخالف است و مخالفت او هم با ما بیشتر است از مخالفت شاه. و آنها هم ‏‎ ‎‏توطئه گر هستند و می خواهند همان مسائل را برگردانند. و من نظرم این است که ‏‎ ‎‏چپی‌های ساختگی اند، نه چپی‌های واقعی و ساخت امریکا هم هستند، بنابراین اینطور ‏‎ ‎‏نیست که شما خیال کردید که چپی‌ها یک دسته ای هستند که در نهضت ما دخالت ‏‎ ‎‏داشتند. هیچ دخالتی آنها در نهضت ما نداشتند، البته آنها برای مقصد خودشان هر چه ‏‎ ‎‏بوده اینجا و آنجا کرده اند، و یک کارهایی انجام داده اند و هیچ ربطی به نهضت ما ‏‎ ‎‏ندارد. نهضت ما هیچ ارتباطی با چپی‌ها ندارد. و چپی‌ها هم هیچ خدمتی به نهضت ما ‏‎ ‎‏نکرده اند. و هر چه کرده اند کارشکنی و خلاف بوده است. حالا هم توطئه گری از ‏‎ ‎‏چپی‌ها است، و این چپی‌های ساختگی‌اند، نه چپی‌های واقعی.‏

صحیفه امام؛ ج 10، ص 93ـ94

*  *  *

‏در جمع انجمن‌های اسلامی وزارت بهداری و بهزیستی و اقشار مختلف مردم‏

تاریخ: 18 / 3 / 60

‏من تا آنجایی که بتوانم، تا آنجایی که اخلاق اسلامی اقتضا می کند که همه اینها را به ‏‎ ‎‏آرامش دعوت کنم، همه گروه‌ها و گروهک‌ها را به آرامش دعوت کنم، همه افراد را به ‏‎ ‎‏آرامش دعوت کنم، عمل خواهم کرد، نصیحت خواهم کرد، نصیحت برادرانه خواهم کرد، ‏‎ ‎‏نصیحت خاضعانه خواهم کرد، لکن این را باید همه بدانند که آن روزی که من احساس ‏‎ ‎‏خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، آن روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، آن ‏‎ ‎‏روز این طور نیست که باز من بنشینم نصیحت کنم؛ دست همه را قطع خواهم کرد.‏

‏چنانچه‏‎ ‎‏اشخاصی در این برهه از زمان که ما ابتلا داریم به جنگ، باید آرامش ‏‎ ‎‏محفوظ بشود، اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی کنند و سخنرانی آنها اسباب تشنج ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 269

‏بشود، آن شخص، هر کس میخواهد باشد، هر مقامی می خواهد باشد، من او را به جای ‏‎ ‎‏خودش می نشانم، قبل از اینکه شورش پیدا بشود من او را به جای خودش می نشانم. ... ‏‎ ‎‏مبادا این گروهک‌های فرصت طلب به بهانه اینکه چه شده و چه شده بخواهند ‏‎ ‎‏راهپیمایی کنند و بخواهند آشوب کنند.‏‎ ‎‏محرکین آشوب را، هر کس می خواهد باشد، با ‏‎ ‎‏قلم، با زبان، با هر چه بخواهد باشد، معرفی کنند، من او را خواهم منزوی کرد. بنا بر ‏‎ ‎‏این، من تا سر حد امکان، تا آنجایی که اسلام را در خطر نبینم و بازی‌های سیاسی ‏‎ ‎‏نخواهد اسلام را و مسلمین را در خطر بیندازد، به آنها نصیحت می کنم و خاضعانه از ‏‎ ‎‏آنها می خواهم که دست بردارند از این شیطنت‌ها و اگر احساس خطر بکنم، همان ‏‎ ‎‏طوری که با محمدرضا عمل شد با همه آن طور عمل خواهد شد.‏

صحیفه امام؛ ج 14، ص 416 ـ 418

*  *  *

‏دیدار با مهدی کروبی (نماینده امام و سرپرست بنیاد شهید) و خانواده های شهدا، ‏‎ ‎‏مفقودان و ...‏

تاریخ: 29 / 8 / 65

‏من امیدوارم که شما باز توجه کنید به مسائل، توجه کنید به دنیا، توجه کنید به ‏‎ ‎‏خودتان، توجه کنید به قدرت خودتان. نشکنید این قدرت را، گرچه شماها نمی توانید، ‏‎ ‎‏لکن نباید یک همچو کاری در ایران بشود. من نمی خواهم دل شما را بشکنم، لکن شما ‏‎ ‎‏دل ملت ما را نشکنید، شما دل مسئولین ما را نشکنید، شما هی تندرو و کندرو درست ‏‎ ‎‏نکنید، دودستگی ایجاد نکنید، این خلاف اسلام است، خلاف دیانت است، خلاف ‏‎ ‎‏انصاف است، نکنید این کارها را.‏

صحیفه امام؛ ج20، ص163

*  *  *

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 270