امام خمینی و اندیشۀ حکومت واحد جهانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نعمتی، علیرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و اندیشۀ حکومت واحد جهانی

امام خمینی و اندیشۀ حکومت واحد جهانی

حجةالاسلام علیرضا نعمتی

‏ ‏

‏در این مقاله، برخی از سخنان و مکتوبات امام خمینی(ره) در مورد ولیّ عصر(عج) به‏‎ ‎‏عنوان حکومت واحد جهانی دسته بندی شده است. ‏

‏زمینه سازی جهت ظهور آن حضرت قسمت اول مقاله را تشکیل می دهد. در این‏‎ ‎‏قسمت برپایی حکومت اسلامی توسط امام خمینی به منزله فراهم نمودن شرایط ظهور‏‎ ‎‏آن حضرت تلقی شده و همین طور وقوع انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی ره یکی‏‎ ‎‏از علایم ظهور آن حضرت می باشد.‏

‏در قسمت دیگری از این مقاله دربارۀ ویژگی امام زمان در گسترش عدالت بحث شده‏‎ ‎‏و گسترش عدالت فقط در گرو ظهور آن حضرت قلمداد شده است. ولیّ عصر ذخیرۀ‏‎ ‎
‏خداوند برای اجرا و گسترش عدالت است، بنابراین باید خود را برای استقبال از آن‏‎ ‎‏حضرت آماده کنیم. و افکار عمومی جامعه آمادگی لازم را پیدا کنند. ‏

‏در این مورد وظیفۀ مسئولین نظام اسلامی آن است که، هدف عظیم ایجاد حکومت‏‎ ‎‏جهانی اسلامی را در سرلوحۀ کار خود قرار دهند.‏

‏علت کم توجهی به امام عصر و عدم توجه افکار عمومی به ظهور آن حضرت دو‏‎ ‎‏نکته است: ‏

‏1) این تصور اشتباه که آن حضرت به این زودی ظهور نخواهد کرد؛ ‏

‏2) تصورات منفی از آن حضرت و معرفی آن حضرت به مثل جنگ، ویران گری که‏‎ ‎‏خونریزی و عدم آمادگی برای ظهور آن حضرت.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 276