فصل چهارم: رهبری جمهوری اسلامی
رهبری از نگاه امام
خطاهای رویداده در انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

خطاهای رویداده در انقلاب

خطاهای رویداده در انقلاب

‏در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت روز قدس ‏

تاریخ: 26 / 5 / 58

‏اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به ‏‎ ‎‏این قشرهای فاسد. و دولت انقلابی و ارتش انقلابی و پاسداران انقلابی، هیچ ‏‎ ‎‏یک از اینها عمل انقلابی نکردند و انقلابی نبودند. اگر ما از اول که رژیم فاسد ‏‎ ‎‏را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده ‏‎ ‎‏بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات ‏‎ ‎‏فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و ‏‎ ‎‏حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤسای آنها را به سزای خودشان ‏‎ ‎‏رسانده بودیم، و چوبه های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و ‏‎ ‎‏مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی آمد. من از ‏‎ ‎‏پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز، عذر می خواهم، خطای خودمان را ‏‎ ‎‏عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم، دولت ما انقلابی نیست، ارتش ما ‏‎ ‎‏انقلابی نیست، ژاندارمری ما انقلابی نیست، شهربانی ما انقلابی نیست، پاسداران ‏‎ ‎‏ما هم انقلابی نیستند؛ من هم انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم، اجازه ‏‎ ‎‏نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم. تمام ‏‎ ‎‏جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب، و آن «حزب‌الله»، حزب ‏‎ ‎‏مستضعفین. و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم .‏

صحیفه امام؛ ج9، ص281 ـ 282

*  *  *


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 178

‏مصاحبه با هفته‌نامه تایم ‏

تاریخ: 15 / 10 / 58

‏خبرنگار: آیا هر گز در مورد چیزی اشتباه کرده اید؟‏

‏امام:‏‎ ‎‏فقط محمد رسول‌الله و دیگر پیامبران و ائمه اشتباه نمی کردند، هر کس دیگری ‏‎ ‎‏اشتباه می کند‏‎.‎

صحیفه امام؛ ج12، ص 37

*  *  *

‏دیدار با اعضای شورای عالی قضایی ‏

تاریخ: 29 / 4 / 59

‏من هر روزی که از این انقلاب می گذرد توجه به این معنا بیشتر پیدا می کنم که ‏‎ ‎‏ملت ما انقلابی عمل کردند و ما نکردیم. ما یا مقصریم یا قاصر و در هر دو جهت آن، ‏‎ ‎‏در پیشگاه ملت جواب باید بدهیم. مردم ریختند همان طور که می دانید این جرثومه ‏‎ ‎‏فساد را بیرون کردند و به پیروزی نسبی رسیدند. وقتی که امر دست ماها افتاد، هیچ ‏‎ ‎‏کدام انقلابی عمل نکردیم. و چنانچه ما تجربه داشتیم، یعنی یک انقلابی کرده بودیم و ‏‎ ‎‏از بین رفته بودیم و یک انقلاب دیگر کرده بودیم، این طور عمل نمی کردیم. ما با ‏‎ ‎‏بی تجربگی این انقلاب را ایجاد کردیم، یعنی ملت [ایجاد] کرد، و ما با بی تجربگی آن ‏‎ ‎‏کارهای انقلابی که باید در اول انقلاب بشود، با مسامحه گذراندیم و همان مسامحه هم ‏‎ ‎‏موجب شد که این گرفتاری‌ها را تا حالا پیدا کردیم و از این به بعد هم داریم، مگر ‏‎ ‎‏اینکه انقلابی جبران کنیم.... ‏

‏ما باید از حالا به بعد این طور رفتار نکنیم که تا حالا کردیم. تا حالا خطا کردیم. ‏‎ ‎‏این خطا را باید جبران بکنیم. و باید با کمال قدرت تمام این کارها عمل بشود. و ما با ‏‎ ‎‏هیچ کس قوم و خویشی نداریم. ما مطیع اسلام هستیم و احکام اسلام را می خواهیم ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 179

‏جاری بکنیم. اگر در‏‎ ‎‏وزارتخانه ای، اگر در جایی، احکام اسلام بخواهد جاری نشود، ما ‏‎ ‎‏درِ وزارتخانه را می بندیم. وزارتخانه ای که ضرر داشته باشد برای اسلام، برای حکومت ‏‎ ‎‏اسلامی، به چه درد ما می خورد.‏

صحیفه امام؛ ج 13، ص 46، 50

*  *  *

‏دیدار با روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم ‏

تاریخ: 31 / 1 / 61

‏و من این یک کلمه را عرض بکنم ـ شاید قبلاً هم عرض کرده باشم ـ و آن اینکه ‏‎ ‎‏من از اول که در این مسائل بودیم و کم کم آثار پیروزی داشت پیدا می شد، در ‏‎ ‎‏مصاحبه هایی که کردم، چه با کسانی که از خارج آمدند، حتی در نجف و در پاریس و ‏‎ ‎‏چه در حرف‌هایی که خودم زدم، این کلمه را گفته ام که روحانیون شغل‌شان یک شغل ‏‎ ‎‏بالاتر از این مسائل اجرایی است ـ و چنانچه اسلام پیروز بشود، روحانیون می روند ‏‎ ‎‏سراغ شغل‌های خودشان. لکن وقتی که ما آمدیم و وارد در معرکه شدیم، دیدیم که اگر ‏‎ ‎‏روحانیون را بگوییم همه بروید سراغ مسجدتان، این کشور به حلقوم امریکا یا شوروی ‏‎ ‎‏می رود. ما تجربه کردیم و دیدیم که اشخاصی که در رأس واقع شدند و از روحانیون ‏‎ ‎‏نبودند، در عین حالی که بعضی‌شان هم متدین بودند، از باب اینکه آن راهی که ما ‏‎ ‎‏می خواستیم برویم و آن راهی که‏‎ ‎‏مستقل باشیم و با نان و جو خودمان بسازیم و زیر ‏‎ ‎‏فرمان قدرت‌های بزرگ نباشیم، آن راه، با سلیقه آنها موافق نبود. و لهذا، چون آنجا ‏‎ ‎‏دیدیم که ما نمی توانیم در همه جا یک افرادی پیدا بکنیم که صد در صد برای آن ‏‎ ‎‏مقصدی که این ملت ما برای آن، جوان‌هاشان را دادند و اموالشان را دادند، نمی توانیم ‏‎ ‎‏پیدا بکنیم، ما تن دادیم به اینکه رئیس جمهورمان از علما باشد. و گاهی ـ رئیس فرض ‏‎ ‎‏کنید که ـ نخست وزیرمان هم همین طور. و در جاهای دیگر هم که قبلاً گفته بودیم، ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 180

‏بنا نداریم این طور باشد و الآن هم عرض می کنم هر روزی که ما فهمیدیم که این ‏‎ ‎‏کشور را یک دسته از این افرادی که روحانی نیستند، به آن طوری که خدای تبارک و ‏‎ ‎‏تعالی فرموده است، اداره می کنند، آقای خامنه ای تشریف می برند سراغ شغل روحانی ‏‎ ‎‏بزرگ خودشان و نظارت بر امور و سایر آقایان هم همین طور. ما این طور نیست که ‏‎ ‎‏هر جا یک کلمه ای گفتیم و دیدیم مصالح اسلام، حالا ما آمدیم دیدیم این جور نیست، ‏‎ ‎‏اشتباه کرده بودیم، بگوییم ما سر اشتباه خودمان باقی هستیم. ما هر روزی فهمیدیم که ‏‎ ‎‏این کلمه ای که امروز گفتیم اشتباه بوده و ما قاعده اش این است که یک جور دیگر ‏‎ ‎‏عمل بکنیم، اعلام می کنیم که آقا این را ما اشتباه کردیم، باید این جوری بکنیم. ما دنبال ‏‎ ‎‏مصالح اسلام هستیم، نه دنبال پیشرفت حرف خودمان. به من مهلت بدهید که ‏‎ ‎‏عرایضمان را به آقایان عرض بکنم ـ بنا بر این، مسأله یک چیزی نیست که آقایان به ما ‏‎ ‎‏بگویند: شما آن روز این جوری گفتید. راست است، ما آن روز خیال می کردیم که در ‏‎ ‎‏این قشرهای تحصیلکرده و متدین و صاحب افکار، افرادی هستند که بتوانند این ‏‎ ‎‏مملکت را به آن جوری که خدا می خواهد، ببرند، آن طور اداره کنند. وقتی دیدیم که ‏‎ ‎‏نه، ما اشتباه کردیم، آمدند بعضیشان خودشان را به ما جا زدند ـ ما هم که غیب ‏‎ ‎‏نمی دانیم. و بعضیشان هم خوب بودند لکن رأیشان با رأی ما مخالف بود ـ ما از حرفی ‏‎ ‎‏که در مصاحبه ها گفتیم، عدول کردیم و موقتاً تا آن وقتی که این کشور را غیر روحانی ‏‎ ‎‏می تواند اداره کند، آقایان روحانیون به ارشاد خودشان و به مقام خودشان برمی گردند و ‏‎ ‎‏محول می کنند دستگاه‌های اجرایی را به کسانی که برای اسلام دارند کار می کنند و تا ‏‎ ‎‏مسأله این طور است که ابهام پیش ما هست، احتمال هست اگر در یک میلیون احتمال، ‏‎ ‎‏یک احتمال ما بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما ‏‎ ‎‏مأموریم که جلویش را بگیریم تا آن قدری که می توانیم. هر چه می خواهند به ما بگویند، ‏‎ ‎‏بگویند که کشور ملایان، حکومت آخوندیسم و از این حرف‌هایی که می زنند. و البته این ‏‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 181

‏هم یک حربه ای است برای اینکه ما را از میدان به در کنند. ما نه، از میدان بیرون نمی رویم.‏

صحیفه امام؛ ج 16، ص349 ـ 351

*  *  *

‏دیدار با فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان قانون اساسی ‏

تاریخ: 20 / 9 / 62

‏پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها ‏‎ ‎‏را طبق اسلام عمل کنند، لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را انجام ‏‎ ‎‏می دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده ‏‎ ‎‏است، آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده ام. این برای این است که ما می خواهیم اسلام ‏‎ ‎‏را پیاده کنیم. پس در این رابطه ممکن است من دیروز حرفی را زده باشم و امروز حرف ‏‎ ‎‏دیگری را و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده ام ‏‎ ‎‏باید روی همان حرف باقی بمانم امروز می گویم ما دام که احکام اسلام پیاده نشده است و ‏‎ ‎‏افراد صالحی نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند، علما باید مشغول به کارهایشان باشند.‏

صحیفه امام؛ ج 18، ص241

*  *  *

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ... (منشور روحانیت) ‏

تاریخ: 3 / 12 / 67

‏من به طلاب عزیز هشدار می دهم که علاوه بر اینکه باید مواظب القائات ‏‎ ‎‏روحانی‌نماها و مقدس مآب‌ها باشند، از تجربۀ تلخ روی کار آمدن انقلابی‌نماها و به ‏‎ ‎‏ظاهر عقلای قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نکرده اند عبرت بگیرند ‏‎ ‎‏که مبادا گذشتۀ تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزی‌های بیمورد و ساده اندیشی‌ها ‏‎ ‎‏سبب مراجعت آنان به پست‌های کلیدی و سرنوشت ساز نظام شود.‏


کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 182

‏من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می کنم ‏‎ ‎‏که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهمه کشور به گروهی که ‏‎ ‎‏عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته اند، اشتباهی بوده است که تلخی ‏‎ ‎‏آثار آن به راحتی از میان نمی رود، گر چه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار ‏‎ ‎‏آمدن آنان نبودم ولی با صلاحدید و تأیید دوستان قبول نمودم و الآن هم سخت معتقدم ‏‎ ‎‏که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی ‏‎ ‎‏امریکای جهانخوار قناعت نمی کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا ‏‎ ‎‏هنری ندارند. امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند چرا که از اول ‏‎ ‎‏هم نبوده اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای ‏‎ ‎‏فراوان خود را به گروه‌ها و لیبرال‌ها می خوریم، آغوش کشور و انقلاب همیشه برای ‏‎ ‎‏پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ‏‎ ‎‏ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول .‏

صحیفه امام؛ ج21، ص 285 ـ 286

*  *  *

‏از وصیت‌نامه ‏

تاریخ: 26 / 11 / 61

‏من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسی و اسلام نمایی بعضی افراد ‏‎ ‎‏ذکری از آنان کرده و تمجیدی نموده ام، که بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اغفال شده ام. ‏‎ ‎‏آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایاندند، ‏‎ ‎‏و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود. و میزان در هر کس حال فعلی او است.‏

صحیفه امام؛ ج21، ص469

*  *  *

‎ ‎

کتابعکس رخ یار: نکته هایی از امام درباره خویشتن خویشصفحه 183