مناسبات حکومت با فرهنگ و تمدن از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مهرابی، محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مناسبات حکومت با فرهنگ و تمدن از دیدگاه امام خمینی

مناسبات حکومت با فرهنگ و تمدن از دیدگاه امام خمینی

حجةالاسلام محمد مهرابی

‏ ‏

‏از کاوش نویسنده به دست می آید که رهبر فقید انقلاب، هر چند در صدد تبیین و‏‎ ‎‏توضیح مدنی شدن جامعه برنیامدند و هم چون فارابی و دیگر فلاسفۀ مسلمان اثری به‏‎ ‎‏یادگار نگذاشتند، با این وصف کوشیدند افزون بر تفهیم این حقیقت، بستر عینی و عملی‏‎ ‎‏رشد اجتماعی را بگشایند تا شهروندان، برخوردار از حیات و فضیلت های انسانی باشند‏‎ ‎‏و با خودباوری خویشتن، فرهنگ و تمدن پدید آورند که در تناسب با حکمت و مقام‏‎ ‎‏خلیفةاللهی انسان باشد.‏

‏از منظر سیاسی امام خمینی، حاکمیت و حکومت برای مردم و به دست مردم است،‏‎ ‎‏از این رو ایشان به آرای ملت و حق انتخاب آنان بها می دادند، آحادِ مِلت را برای بهره‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 272

‎ ‎‏عناصر مناسب با آرمان های جمهوری اسلامی ترغیب می کردند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 273