آزادی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قپانچی، سید صدرالدین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

آزادی از دیدگاه امام خمینی

آزادی از دیدگاه امام خمینی 

حجةالاسلام والمسلمین سید صدرالدین قپانچی

‏ ‏

‏آن چه در این مقاله از آن بحث شده است، آزادی شرعی نیست بلکه آزادی های‏‎ ‎‏قانونی در چارچوب کلی شرع است.‏

‏به عقیدۀ نویسنده اهم دیدگاه های امام به شرح زیر است: ‏

‏آزادی از حقوق عمومی انسان است. بارها امام بر آزادی احزاب و اقلیت های قومی‏‎ ‎‏و دینی تأکید کرده اند؛ به گونه ای که آزادی یکی از اصول خدشه ناپذیر نظام اسلامی شده‏

‏ است.‏

‏هدف از آزادی رسیدن به کمال است و آزادی وسیله است نه هدف. حرکت در‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 263

‎ ‎‏تعارض با کمال انسانی قرار دارد مطرود است. آزادی مطلق در اسلام وجود ندارد و این‏‎ ‎‏نوع آزادی، خود اسارت و به بند رفتن است، آن آزادی معنا مفهوم دارد که در آن،‏‎ ‎‏دستورهای دینی و مصلحت امت و مقررات قانونی رعایت شود.‏

‏3) دولت موظف است زمینه و بستر استفاده از آزادی ها را فراهم کند و هم چنین آن‏‎ ‎‏را در چارچوبی قانونی جهت دهد تا به اسم آزادی ظلم و تعدی صورت نپذیرد و جلو‏‎ ‎‏توطئه ها گرفته شود.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 264