آزادی و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : افروغ، عماد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

آزادی و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی

‏ ‏

آزدی و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی

دکتر عماد افروغ

‏ ‏

‏فلسفۀ سیاسی و اجتماعی اسلام، بنیانی توحیدی و انسان دوستانه دارد. از این رو،‏‎ ‎‏آزادی مشارکت و شورا و حضور زایندۀ مردم در عرصه های زندگی با آموزه های دینی‏‎ ‎‏ما، نه تنها سازگار افتاده بلکه نسبت بدان بسیار توصیه شده است.‏

‏از آن جا که امام خمینی در حیات سیاسی خود، به انبیا و انگیزه و اقدام آنان‏‎ ‎‏می نگریست و از آن الهام می گرفت، هیچ گاه نسبت به حقوق طبیعی و اجتماعی‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 233

انسان ها، از جمله آزادی و دموکراسی بی اعتنا نبود، بلکه آنان را در جهت خود آگاهی و‏‎ ‎‏خودباوری هدایت می کرد، تا سزاوار ادارۀ جامعه خویش باشند.‏

‏نویسنده معتقد است که درک انسان شناسی و نظرگاه های فلسفی، کلامی، فقهی و‏‎ ‎‏عرفانی امام، در رهیابی به اندیشه سیاسی معظم له اجتناب ناپذیر است، ورنه با نقل قول‏‎ ‎‏پاره ای از کلام امام راحل به طور گسسته، نمی توان دستاوردی از آن مکتب به دست‏‎ ‎‏آورد.‏

‏به اعتقاد نویسنده، امام خمینی بر حقوق اجتماعی همگان تأکید داشت و نقش مردم‏‎ ‎‏را در تعیین و نوع حکومت پذیرفته بود، اما تعیین ضابطه و محتوای حکومت را بر عهده‏‎ ‎‏دین می گذارد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 234