امام خمینی؛ ولایت‏ فقیه و دموکراسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کیکاوسی، محمدرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام خمینی؛ ولایت‏ فقیه و دموکراسی

امام خمینی؛ ولایت فقیه و دموکراسی

محمدرضا کیکاوسی

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله می کوشد تا به طور اجمال نسبت ولایت فقیه و دموکراسی را در‏‎ ‎‏اندیشۀ سیاسی امام خمینی ردیابی کند. به گفتۀ وی واژۀ دموکراسی در 26 صفحه از‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 219

مجلدات صحیفۀ نور آمده است.‏

‏به عقیدۀ امام خمینی دموکراسی عین اسلام است و تمام حقوق و آزادی های قانونی و‏‎ ‎‏شروع آدمی در اسلام یافت می شود. از این حکومتی که بر مبنای اسلام تشکیل می گردد‏‎ ‎‏ماهیتاً نمی تواند ناسازگار با دموکراسی باشد. با این همه، امام بر برخی از مؤلّفه های‏‎ ‎‏دموکراسی مثل آزادی حدود و ثغوری معیّن می کند.‏

‏به عقیدۀ امام از آزادی های مخرب و از آن چه در نظر شرع حرام است و آن چه بر‏‎ ‎‏خلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور‏‎ ‎‏قاطع باید جلوگیری کرد.‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 220