جایگاه عدالت اجتماعی در نظام ولایت مطلقه فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : علی‌احمدی، حسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

جایگاه عدالت اجتماعی در نظام ولایت مطلقه فقیه

جایگاه عدالت اجتماعی در نظام ولایت مطلقه فقیه

حجةالاسلام والمسلمین حسین علی احمدی

‏ ‏

‏در این مقاله برای تبیین «رابطه عدالت اجتماعی و نظام ولایت مطلقه فقیه» نخست از‏‎ ‎‏باب منادی تصوریه و تصدیقیۀ موضوع به تعریف عدالت و ولایت مطلقه فقیه و‏‎ ‎‏ضرورت عقلی و نقلی آن ها اشاره شده است. ‏

‏سپس به اصل جایگاه عدالت در نظام اسلامی براساس تئوری ولایت مطلقه فقیه، که‏‎ ‎‏یادگار حضرت امام خمینی می باشد، اشاره شده است. نکات مهمی که با توجه به ادله‏‎ ‎‏عقلی، آیات و روایات و نصوص قانونی به آن ها اشاره شده است عبارت اند از: ‏

‏1) عدالت اجتماعی مبنای نظام ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏است؛ ‏

‏2) عدالت اجتماعی هدف نظام ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏است؛ ‏

‏3) عدالت شرط انتصاب رهبری و شرط تداوم رهبری در نظام ولایت مطلقه فقیه و‏‎ ‎‏نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 216

4) عدالت قاعده عمومی فقه و حقوق اسلامی است که در حقوق اساسی، کیفری،‏‎ ‎‏بین المللی و حقوق جنگ و حقوق خصوصی کاربرد دارد؛ ‏

‏5) اجرای عدالت وظیفه ولیّ فقیه است؛ ‏

‏6) اجرای عدالت وظیفه مشترک سران قوای سه گانه، روسا و مدیران عالی نظام و‏‎ ‎‏شوراهای مهم کشوری است، ‏

‏و سرانجام عدالت هدف انبیا، امامان، نواب اربعه و نظام ولایت مطلقه فقیه است،‏‎ ‎‏بنابراین نظام اسلامی با نظام دیکتاتوری در غرب فرق دارد.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 217