" مبانی حکومت و اختیارات نظام ولایت ‏فقیه "
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجبی، فاطمه

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

" مبانی حکومت و اختیارات نظام ولایت ‏فقیه "

نظام ولایت فقیه و دموکراسی، رابطه اسلامیت و جمهوریت از دیدگاه امام 

مبانی حکومت و اختیارات نظام ولایت فقیه

فاطمه رجبی

‏ ‏

‏طرح خلافت الهی و خلافت اعتباری در اندیشه سیاسی امام خمینی بدین رهنونی‏‎ ‎‏دارد که ولایت فقیه استمرارِ بعثت و امامت است و محصول آن، تنظیم جامعه و هدایت‏‎ ‎‏سیاسیِ مردمان به سمت آرمان های دینی است. در آغاز مقاله نویسنده به بیان این نکته‏‎ ‎‏می پردازد که «گسترۀ اختیارات حکومت، وظیفه هدایت توده ها را به صراط مستقیم‏‎ ‎‏نمادین می کند... رستگاری انسان ها و سوق دادن به صراط مستقیم، که توجه عمیق به‏‎ ‎‏ابعاد انسانی است، در حکومت های غیر الهی قابل تصور نیست.»‏

‏نویسنده در ادامه از الزامات ولایت فقیه و محورهای آن نام می برد: قاعده قرآنی ‏«لا‎ ‎تَظلمون و لاتُظلمون»‏ و حمایت از مستضعفان جهان. وی در جمع بندی بحث بر رعایت‏‎ ‎‏اصولِ زیر تأکید می کند: حفظ حرمت و حدود اسلام، حفظ نوامیس و نفوس مسلمین،‏‎ ‎‏حفظ شعائر اسلامی، نفی و طرد ستم گران و جلوگیری و مبارزه با رواج فساد در جامعه‏‎ ‎‏اسلامی. و در خصوص دیگر ملت ها و ستمدیدگان جهان، هدایت گری ولیّ فقیه و‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 212

حمایت وی از آنان، اجتناب ناپذیر است و دربارۀ دولت ها و سیاست ها و قراردادهای‏‎ ‎‏بین المللی، استعمارستیزی امام راحل بیان گر قدرت و تکلیف ولیّ فقیه به شمار می آید. ‏

‏ایجاد الزامات عادلانه جدید در جهت رستگاری ملل بحث پایانی مقاله است.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 213