حدود اختیارات رهبر در دوران غیبت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شریعتی، نزیک

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

حدود اختیارات رهبر در دوران غیبت

حدود اختیارات رهبر در دوران غیبت

نزیک شریعتی

‏ ‏

‏ضرورت رهبری و حکومت ولایی در دوران غیبت، برآیندِ تأمل در فلسفۀ سیاسی –‏‎ ‎‏اجتماعی اسلام و نهضت های پیامبران ابراهیمی است. ‏

‏بدین سان نمی توان دین را پاسخ گوی نیازهای  مادی – معنوی انسان ها خواند و در عین‏‎ ‎‏حال بر لزوم تأسیس جامعه و نظام مبتنی بر اندیشه های دینی معتقد نبود.‏

‏نویسندۀ مقاله، با طرح پرسش زیر، به ادامه بحث می پردازد: حوزۀ اختیار و عمل‏‎ ‎‏رهبری، همان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، یا این که آن همه،‏‎ ‎‏پاره ای از اختیاراتی است که رهبر دارد؟ آن چه در اصول قانون اساسی مربوط به رهبری‏‎ ‎‏مشاهده می شود، از باب احتیاج و سامان دهی امور کشور است، وگرنه با توجه به مطلقه‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 192

بودن ولایت فقیه، اختیار رهبری فراتر از اصول مکتوب قانونی می باشد، و عملکرد رهبر‏‎ ‎‏فقید انقلاب در تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسلامی و نصب وی، گواه این نکته است. ‏

‏در بخش پایانی مقاله، وظایف رهبری دربارۀ نفس و خلق، از منظر روایات و دیدگاه‏‎ ‎‏فقیهان طرح شده است که با در نظر گرفتن بینش فقهی – اجتماعی آنان، گاه دایرۀ‏‎ ‎‏اختیارات و قدرت رهبری فراخ می گردد، تا آن جا که در ولایت تشریعی و حکومت‏‎ ‎‏ظاهری، وضعی مشابه حکومت پیامبر و امیرمؤمنان پیدا می کند؛ و گاه به حفظ اموال‏‎ ‎‏ایتام و مجهول المالک، تصرف در اموال سفها و افراد بی سرپرست، و اجرای حدّ،‏‎ ‎‏محدود می شود.‏

‏ ‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 193