امام خمینی و قلمرو ولایت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رهبری، حسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و قلمرو ولایت

امام خمینی و قلمرو ولایت

حسن رهبری

‏ ‏

‏«ولایت فقیه» که بازتاب اندیشه های دینی در عرصه حاکمیت ملت های اسلامی در‏‎ ‎‏عصر غیبت است از وظایف و اختیاراتی برخوردار است که در نصوص دینی بدان ها‏‎ ‎‏تصریح گردیده و برای نخستین بار در عالم اسلام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام‏‎ ‎‏خمینی(ره) آن را به منصۀ ظهور رسانده است. اما این که حوزۀ عملکرد ولایت فقیه در‏‎ ‎‏گسترۀ جهانی چه حد و مرزی دارد و التزام عمل به احکام ولایت چه شعاعی را در بر‏‎ ‎‏می گیرد و این که اختیارات ولایت فقیه در خارج از مرزهای حاکمیت، در تلاقی با حقوق‏‎ ‎‏بین المللی از چه اصولی تبعیت می کند و «تبعیت» از ولی امر در دایرۀ فرامرزی اساساً‏‎ ‎‏متغیر است یا نه؟ و... از جمله مسائلی که چندان مورد کند و کاو قرار نگرفته و در‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 188

هاله ای از ابهام فرو مانده است.‏

‏پرداختن به محورهای مذکور می تواند پرده از بسیاری رازها و رمزها بردارد و ساختار‏‎ ‎‏این نهاد دینی را روشن تر و سیستم اعتقادی مسلمانان را هدفمند کند.‏

‏این مقاله می کوشد تا به پاسخی مناسب دست یابد و قلمرو ولایت فقیه در این‏‎ ‎‏عرصه ها را مشخص کند.‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 189