اولویت یا اعلمیت در انتخاب رهبر از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بی ‏آزار شیرازی، عبدالکریم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

اولویت یا اعلمیت در انتخاب رهبر از دیدگاه امام خمینی

اولویت یا اعلمیت در انتخاب رهبر از دیدگاه امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی

‏ ‏

‏نویسنده مقاله با ذکر چگونگی تعیین مرجع تقلید پس از شیخ انصاری(ره) از سوی‏‎ ‎‏مراجع وقت، تقدم اولویت بر اعلمیت را در سیره آن ها مورد تأکید قرار داده و معتقد‏‎ ‎‏است: امام خمینی نیز اولویت های زیر را در انتخاب رهبر مطرح ساخته اند: ‏

‏1) علم گسترده و وسیع که گذشته از علم به قانون شامل مسئله کفایت و صلاحیت نیز بشود؛ ‏

‏2) شایستگی مقام خلافت الهی و رهبری و زعامت مسلمین؛ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 182

3) اعلم بودن به قرآن؛ ‏

‏4) داشتن بینش برتر در فهم دین؛ ‏

‏5)  شجاعت و مبسوط الیدی؛ ‏

‏6) سخاوت مندی؛ ‏

‏7) کرامت و بزرگواری؛ ‏

‏8) تلاش در جهت حفظ وحدت مسلمانان؛ ‏

‏9) اجتهاد و زنده بودن.‏

‏در یک نتیجه گیری نویسنده معتقد است که گسترۀ علم و تفقه در دین وسیع تر از‏‎ ‎‏مفهوم کنونی آن بوده، لذا تنها اعلمیت در احکام برای رهبری کافی نیست، بلکه باید علم‏‎ ‎‏و فقه گسترده رهبر با سایر صفات مذکور در مجموع نسبت به دیگران برتری داشته‏‎ ‎‏باشد و به تعبیر امام خمینی علم او علاوه بر علم به قانون شامل مسئلۀ کفایت و‏‎ ‎‏صلاحیت نیز بشود.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 183