بحثی درباره شبهه؟ افکنی در مسئلۀ ولایت ‏فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نوروزی، سعید

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

بحثی درباره شبهه؟ افکنی در مسئلۀ ولایت ‏فقیه

بحثی درباره شبهه؟ افکنی در مسئلۀ ولایت فقیه

سعید نوروزی

‏ ‏

‏بیان ولایت تکوینی و ولایت تشریعی و اجتماعی، و تفاوت آن ها زمینه پاسخ گویی‏‎ ‎‏نویسنده به شبهات را فراهم می آورد: «توضیح این سه مرتبه از ولایت و تطبیق آن بر نبی‏‎ ‎‏اکرم(ص) و ائمه(ع) برای این بود که روشن شود ولایت مورد گفت و گو، در ولایت‏‎ ‎‏مطلقه فقیه، ابداً از سنخِ ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی نیست، بلکه به معنای ولایتِ‏‎ ‎‏اجتماعی است»: ‏

‏نویسنده آن گاه به نقل قولی از امام راحل در رفع شبهات می پردازد: «کلیه امور مربوط‏‎ ‎‏به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه اطهار مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز‏‎ ‎‏مقررّ است و عقلاً نیز نمی توان فرقی میان این دو قائل شد.»‏

‏وی در ادامه اطلاقِ مکانی و زمانی و موضوعی و حکمی را به بحث می گذارد‏‎ ‎‏نویسنده در نقد نظر مخالفان ولایت فقیه که موضوع وکالت را طرح می کنند و نقش مردم‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 177

در حکومت را یادآور می شوند، می نویسد»: نصبِ ولیّ فقیه از طریق معصوم است، تنها‏‎ ‎‏وقتی امکان حاکمیت و حکومت می یابد که مردم او را قبول کنند.»‏

‏اختیارات ولی فقیه از دیگر مسائل مورد نقد و نظر می باشد، که نویسنده بر اساس‏‎ ‎‏نظریه و عملکرد امام راحل آن را بررسی می کند؛ موضوعی که در قانون اساسی – به ویژه‏‎ ‎‏در بازنگری آن – تجلی یافته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 178