نظارت یا ولایت فقیه از منظر فقیهان معاصر و امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قدردان قراملکی، محمدحسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نظارت یا ولایت فقیه از منظر فقیهان معاصر و امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏نظارت یا ولایت فقیه از منظر فقیهان معاصر و امام خمینی 

حجةالاسلام والمسلمین محمدحسین قدردان قراملکی

‏ ‏

‏این مقاله به تحلیل قرائت «نظارت» در نظریه ولایت فقیه اختصاص دارد. نویسنده در‏‎ ‎‏آغاز، به قرائت کلی در اندیشۀ سیاسی تشیع، در دوران غیبت امام معصوم(ع) اشاره‏‎ ‎‏کرده است: ‏

‏الف) تبلیغ و مرجعیت دینی؛ ‏

‏ب) قضا؛ ‏

‏ج) حکومت و ولایت؛ ‏

‏د) نظارت و اشراف.‏

‏وی آن گاه آرای تنی چند از فقیهان و اندیش وران معاصر را در مقولۀ نظارت گزارش‏‎ ‎‏می کند و در بخش دوم مقاله، با بیان تعرض ظاهری نظریۀ امام دربارۀ نظارت یا ولایت‏‎ ‎‏فقیه، در رفع این تعارض به چهار راهکار اشاره می کند: ‏

‏1) اصل انگاری ولایت؛ ‏

‏2) عدول از نظارت؛ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 165

3) اختصاص عدول به نقش روحانیت؛ ‏

‏4) اصل انگاری نظارت.‏

‏مؤلف با ذکر قراین و شواهدی چند، از جمله توسعۀ در مفهوم «نظارت» و تقید مفهوم‏‎ ‎‏«ولایت» راهکار چهارم را برمی گزیند.‏

‏در پایان مقاله، به اختصار، مبانی نظریۀ نظارت بیان شده است.‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 166