احکام ارث
مسائل متفرقۀ ارث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ ارث

‏ ‏

مسائل متفرقۀ ارث

‏         مسأله 2789- قرآن و انگشتری و شمشیر میت و لباسی را که پوشیده ‏‎[1]‎‏مال پسر ‏‎ ‎‏بزرگ‌تر است و اگر میت از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد،مثلاً دو قرآن یا دو ‏‎ ‎‏انگشتری دارد،احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ در آنها با ورثۀ دیگر صلح کند.‏

‏         مسأله 2790- اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلاً از دو زن او در یک وقت دو ‏‎ ‎‏پسر به دنیا آمده باشد،باید لباس و قرآن و انگشتری و شمشیر میت را به طور مساوی ‏‎ ‎‏بین خودشان قسمت کنند.‏

‏         مسأله 2791- اگر میت قرض داشته باشد،چنانچه قرضش به اندازۀ مال او یا زیادتر ‏‎ ‎‏باشد،باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگ‌تر است و در مسأله پیش گفته شد،به ‏‎ ‎‏قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد باید از آن چهار چیزی ‏‎[2]‎‏هم که به ‏‎ ‎‏پسر بزرگ‌تر می‌رسد به نسبت به قرض او بدهند مثلاً اگر همۀ دارایی او شصت تومان ‏‎ ‎‏است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگ‌تر است و سی ‏‎ ‎‏تومان هم قرض دارد پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض ‏‎ ‎‏میت بدهد.‏

‏         مسأله 2792- مسلمان از کافر ارث می‌برد ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت باشد از او ‏‎ ‎‏ارث نمی‌برد.‏

‏         مسأله 2793- اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد،از او ارث ‏‎ ‎‏نمی‌برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 574

‏خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می‌برد ولی ارث بردن او از دیۀ قتل که بعداً ‏‎ ‎‏گفته می‌شود،محل اشکال است ‏‎[3]‎

‏         مسأله 2794- هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند،برای بچه‌ای که در شکم است که اگر ‏‎ ‎‏زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد،سهم دو پسر را کنار می‌گذارند ‏‎[4]‎‏.ولی اگر احتمال بدهند ‏‎ ‎‏بیشتر است مثلاً احتمال بدهند که زن سه بچه حامله باشد،سهم سه پسر را کنار ‏‎ ‎‏می‌گذارند،و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد،زیادی را ورثه بین ‏‎ ‎‏خودشان تقسیم می‌کنند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 575

  • -و لباسی را که برای پوشیدن دوخته است مال پسر بزرگ‌تر است اگرچه نپوشیده باشد واگر از آنچه ذکر شده بیشتر از یکی داشته باشد آنچه استعمال یا مهیا شده برای استعمال مال پسر بزرگ است.
  • -به احتیاط واجب.
  • -از دیه ارث نمی‌برد
  • -فرض مسأله در جایی است که در طبقه بچه‌ای که در شکم است وارث دیگر مثل اولاد  و پدر و مادر باشند.