احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها
چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است

‏ ‏

چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است

‏         مسأله 2645- چند چیز در غذا خوردن مستحب است: اول: هر دو دست را پیش از غذا ‏‎ ‎‏بشوید. دوم: بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند. سوم: میزبان ‏‎ ‎‏پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد و پیش از غذا اول میزبان دست خود را بشوید،بعد کسی که طرف راست او نشسته و همین‌طور تا برسد ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 538

‏به کسی که طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اول کسی که طرف چپ میزبان نشسته ‏‎ ‎‏دست خود را بشوید و همین‌طور تا به طرف راست میزبان برسد. چهارم: در اول غذا ‏‎ ‎‏بسم‌اللّٰه بگوید ولی اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد،در وقت خوردن هر کدام ‏‎ ‎‏آنها گفتن بسم‌اللّٰه مستحب است. پنجم: با دست راست غذا بخورد. ششم: با سه ‏‎ ‎‏انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. هفتم: اگر چند نفر سر یک سفره ‏‎ ‎‏نشسته‌اند هر کسی از غذای جلو خودش بخورد. هشتم: لقمه را کوچک بردارد. نهم: ‏

‏سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد. دهم: غذا را خوب بجود. یازدهم: ‏

‏بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. دوازدهم: انگشت‌ها را بلیسد. سیزدهم: بعد از غذا ‏‎ ‎‏خلال نماید ولی با چوب انار و چوب ریحان و نی و برگ درخت خرما خلال نکند. ‏

‏چهاردهم: آنچه بیرون سفره می‌ریزد جمع کند و بخورد ولی اگر در بیابان غذا بخورد، ‏‎ ‎‏مستحب است آنچه می‌ریزد،برای پرندگان و حیوانات بگذارد. پانزدهم: در اول روز و ‏‎ ‎‏اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد. شانزدهم: بعد از خوردن ‏‎ ‎‏غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد. هفدهم: در اول غذا و آخر ‏‎ ‎‏آن نمک بخورد. هجدهم: میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 539