کتاب نکاح
مهر و احکام آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مهر و احکام آن

‏ ‏

مهر و احکام آن

‏         مسأله 1- هر چیزی که انسان می‌شود مالک باشد،می‌تواند او را مهر قرار دهد؛چه ‏‎ ‎‏آن که از اعیان باشد و یا آن که از منافع باشد و یا آن که از حقوق باشد و یا آن که در ذمه ‏‎ ‎‏باشد،و زیادی و کمی آن به اختیار خود زن و شوهر است در صورتی که مالیت داشته ‏‎ ‎‏باشد،بلی مستحب است از مهر السنّه زیادتر نباشد و آن پانصد درهم است.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 371

‏         مسأله 2- چنانچه خمر یا خنزیر را مهر قرار دهد عقد صحیح است ولی مهر باطل ‏‎ ‎‏است اگر شوهر مسلم باشد،و در این صورت مهرالمثل؛یعنی آنچه که مهر متعارف ‏‎ ‎‏مثل آن زن است بر عهدۀ شوهر مستقر خواهد بود،به شرط آن که دخول شده باشد.‏

‏         مسأله 3- زناشویی دائم صحیح است ولو این که مهری در کار نباشد،چنانچه ‏‎ ‎‏گذشت و در این صورت بر عهدۀ مرد است مهرالمثل،به شرط آن که دخولی شده ‏‎ ‎‏باشد ولو از عقب،پس اگر مهر معیّن نباشد و مشخص نگردد،عقد باطل نیست.‏

‏         مسأله 4- اگر عقد بدون مهر شد و قبل از آن که مرد دخول کند زن را طلاق داد بر ‏‎ ‎‏عهدۀ مرد است که چیزی به زن،مناسب حال و مقامش بدهد که آن را متعه گویند.‏

‏         مسأله 5- متداول است که طایفۀ عروس چیزی به عنوان شیربها می‌گیرند،چنانچه ‏‎ ‎‏داماد مثلاً راضی باشد،یا هر کس که متکفل خرج عروسی است رضایت داشت، ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 6- چنانچه بعد از عقد معلوم شد که مهر ذکر نشده یا عمداً معلوم نکردند، ‏‎ ‎‏مانعی ندارد که زن و شوهر راضی شوند به یک مقدار معیّن و بعد از آن مثل آن می‌ماند ‏‎ ‎‏که در عقد ذکر شده باشد.‏

‏         مسأله 7- اگر شوهر زنش را قبل از دخول و نزدیکی طلاق داد،نصف مهری که ‏‎ ‎‏معیّن شده است باید به او بپردازد.‏

‏         مسأله 8- چنانچه یکی از زن یا شوهر قبل از طلاق بمیرد،بر عهدۀ مرد است نصف ‏‎ ‎‏مهری که معلوم گشته.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 372