کتاب نکاح
زناشویی در عدّه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

زناشویی در عدّه

‏ ‏

زناشویی در عدّه

‏         مسأله 1- جایز نیست ازدواج کردن با زنی که در عدّۀ غیر است؛چه عدّۀ رجعیه ‏‎ ‎‏باشد و چه بائنه و فرقی نیست بین آن که عدّۀ وفات باشد و یا غیر آن و چه از نکاح ‏‎ ‎‏دائم باشد؛یعنی عقدی،یا نکاح منقطع؛یعنی صیغه،یا از وطی به شبهه باشد؛یعنی از ‏‎ ‎‏روی اشتباه با زنی نزدیکی کرده باشد.‏

‏         مسأله 2- اگر چنانچه در عدّۀ غیر،زنی را گرفت از چند صورت خارج نیست:یا ‏‎ ‎‏هر دو عالمند به این که عدّه تمام نشده است و نکاح در عدّه حرام است و یا این که ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 365

‏یکی از آن دو آگاهند بر این امر،در این دو صورت زن بر مرد حرام ابدی می‌گردد و ‏‎ ‎‏فرقی نیست بین این که دخولی بشود یا نشود.و همچنین است اگر هر دو آگاه نباشند ‏‎ ‎‏به آن دو جهت که گذشت یا یکی از آن دو جهت ولی دخول شده باشد،پس در این دو ‏‎ ‎‏صورت هم زن بر مرد حرام ابدی خواهد بود.و اما در صورتی که هر دو جاهلند به آن ‏‎ ‎‏دو جهت که گذشت و یا یکی از آن دو جهت ولی دخول نشده باشد،پس عقد باطل ‏‎ ‎‏است،ولی زن بر مرد حرام ابدی نیست و می‌تواند او را بگیرد بعد از گذشتن عدّه،و در ‏‎ ‎‏جمیع صور مراد از دخول اعم است از دخول در جلو یا عقب.‏

‏         مسأله 3- بیش از چهار زن دائمی؛یعنی عقدی نمی‌توان در یک حال داشت،بلی ‏‎ ‎‏مانعی ندارد بعد از طلاق دادن به طلاق بائن یا گذشتن عدّه در طلاق رجعی،زن ‏‎ ‎‏دیگری بگیرد.و اما صیغه مانعی ندارد زیادتر،هر عددی که باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 366