کتاب نکاح
اموری که مانع از زناشویی است
دوم:رضاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دوم:رضاع

‏ ‏

دوم:رضاع

‏بدان که به واسطۀ شیر خوردن از زن طوایفی نیز بر مرد و زن حرام می‌شوند و ‏‎ ‎‏محقق شدن رضاع متوقف است بر امور و شرایطی:‏

‏         اول: پیدا شدن شیر در پستان زن از راه حلال و وطی جایز و اگر چنانچه رحم ‏‎ ‎‏جذب کرد منی را از خارج باز شرط حاصل است،چنانچه اگر وطی از روی اشتباه ‏‎ ‎‏شده باشد،شرط حاصل است.‏

‏دوم: بچه شیر را بیاشامد به مکیدن از پستان زن.‏

‏سوم: زنی که بچه را شیر می‌دهد زنده باشد در مدتی که معتبر است شیر دادن.‏

‏چهارم: بچه‌ای که شیر می‌خورد دو سال نداشته باشد.‏

‏         پنجم: یکی از این سه امر حاصل شود:یا این که گوشت و استخوانش بروید به ‏‎ ‎‏توسط شیر دادن،و یا این که یک شبانه‌روز پشت سر هم شیر بخورد بدون این که شیر ‏‎ ‎‏دیگری یا غذای دیگر فاصله شود،و یا این که پانزده مرتبه شیر بخورد به نحو کامل.و ‏‎ ‎‏بعید نیست که میزان اصلی روییدن گوشت و استخوان باشد،و برای تشخیص آن ‏‎ ‎‏یکی از آن دو امر معیّن شده باشد،لکن احتیاط واجب آن است که اگر یکی از آن دو ‏‎ ‎‏امر حاصل شد ترتیب اثر دهند گرچه گوشت روییده نشده باشد و استخوان محکم ‏‎ ‎‏نشده باشد.‏

‏         مسأله 1- اگر چنانچه زنی که شیر می‌دهد شوهرش او را طلاق داد یا مرد،مانعی ‏‎ ‎‏ندارد و رضاع حاصل می‌شود،چنانچه اگر شوهر هم بکند اشکالی نیست.‏

‏         مسأله 2- چنانچه رضاع حاصل شد با مراعات همۀ شرایطی که در او معتبر ‏‎ ‎‏است در این صورت پدر و مادری که صاحب شیر هستند در حکم پدر و مادر ‏‎ ‎‏نسبی او می‌باشند و همان اصناف هفتگانه که به نسبت حرام بود به رضاع حرام ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 363