تبیین نظریه ولایت‏ فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شرقی‌گورانی، فتانه

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

تبیین نظریه ولایت‏ فقیه

‏ ‏تبیین نظریه ولایت فقیه

فتانه شرقی گورانی

‏ ‏

‏این مقاله می کوشد تا با استناد به آثار سیاسی امام خمینی، نظریه ولایت فقیه ایشان‏‎ ‎‏را تبیین و توصیف کند. نویسنده در ابتدا به سلسله مراتب نظام ولایتی (ولایت الله، ولایت‏‎ ‎‏امام معصوم(ع) و ولایت فقیه) می پردازد و به اجمال درباره هر یک از آن ها سخن‏‎ ‎‏می گوید.‏

‏به عقیدۀ نویسنده طرح اجمالی بحث ولایت فقیه را نخستین بار در کتاب کشف‏‎ ‎‏اسرار و طرح استدلالی و فتوایی ولایت فقیه در مبحث اجتهاد و تقلید کتاب الرسائل،‏‎ ‎‏ تحریر الوسیله و البیع آمده است. علاوه بر این آثار، مجموعه سخنرانی ها، مصاحبه ها و‏‎ ‎‏نامه های امام به تبیین زوایای دیگری از این نظریه اشاره دارند. اغلب مباحث امام در‏‎ ‎‏سال های قبل از انقلاب، جنبه حقانیت سرپرستی فقیه عادل در جامعه های اسلامی دارد‏‎ ‎‏و کم تر به مباحث انتصاب یا انتخاب و یا جنبه قانونیت ولایت فقیه پرداخته است، لکن‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 147

در سال های پس از انقلاب امام به مسائل دیگی از ولایت اشاره کرده است که بیش تر‏‎ ‎‏جنبه کاربردی دارد و ناظر به نوع تعامل آن با پدیده ای نو، از جمله دموکراسی، آزادی‏‎ ‎‏احزاب و... است.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 148