احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
مُتعه یا صیغه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مُتعه یا صیغه

‏ ‏

مُتعه یا صیغه

‏         مسأله 2430- صیغه کردن زن اگرچه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 492

‏         مسأله 2431- احتیاط واجب ‏‎[1]‎‏آن است که شوهر بیش از چهارماه نزدیکی با متعۀ ‏‎ ‎‏خود را ترک نکند.‏

‏         مسأله 2432- زنی که صیغه می‌شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی ‏‎ ‎‏نکند،عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می‌تواند لذت‌های دیگر از او ببرد، ‏‎ ‎‏ولی اگر بعداً به نزدیکی راضی شود،شوهر می‌تواند با او نزدیکی نماید.‏

‏مسأله 2433- زنی که صیغه شده اگرچه آبستن شود حق خرجی ندارد.‏

‏         مسأله 2434- زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی‌برد،و ‏‎ ‎‏شوهر هم از او ارث نمی‌برد.‏

‏         مسأله 2435- زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد عقد او ‏‎ ‎‏صحیح است و برای آن که نمی‌دانسته،حقی به شوهر پیدا نمی‌کند.‏

‏         مسأله 2436- زنی که صیغه شده،می‌تواند بدون اجازۀ شوهر از خانه بیرون برود،ولی ‏‎ ‎‏اگر به واسطۀ بیرون رفتن،حق شوهر از بین می‌رود بیرون رفتن او حرام است.‏

‏         مسأله 2437- اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معیّن او را برای خود صیغه ‏‎ ‎‏نماید،چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد یا به غیر از مدت یا مبلغی که معیّن ‏‎ ‎‏شده او را صیغه کند،وقتی آن زن فهمید اگر فوراً بگوید ‏‎[2]‎‏راضی هستم عقد صحیح ‏‎ ‎‏وگرنه باطل است.‏

‏         مسأله 2438- اگر پدر یا جدّ پدری برای محرم شدن،یک ساعت یا دو ساعت زنی را ‏‎ ‎‏به عقد پسر نابالغ خود درآورد کافی است،و نیز می‌تواند دختر نابالغ خود را برای ‏‎ ‎‏محرم شدن،به عقد کسی درآورد ولی باید ‏‎[3]‎‏آن عقد برای دختر نفعی داشته باشد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 493

‏         مسأله 2439- اگر پدر یا جدّ پدری،طفل خود را که در محل دیگری است و نمی‌داند ‏‎ ‎‏زنده است یا مرده،برای محرم شدن به عقد کسی درآورد،بر حسب ظاهر محرم بودن ‏‎ ‎‏حاصل می‌شود،و چنانچه بعداً معلوم شود که در موقع عقد آن دختر زنده نبوده عقد ‏‎ ‎‏باطل است و کسانی که به واسطۀ عقد ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.‏

‏         مسأله 2440- اگر مرد مدت صیغه زن را ببخشد،چنانچه با او نزدیکی کرده،باید تمام ‏‎ ‎‏چیزی را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2441- مرد می‌تواند زنی را که صیغۀ او بوده و هنوز عدّه‌اش تمام نشده به عقد ‏‎ ‎‏دائم خود درآورد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 494

  • -بلکه اقوا.
  • -فوراً گفتن لازم نیست.
  • -لازم نیست،اگر مفسده نداشته باشد کافی است.