نظام ولایت ‏فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حبیبیان، راضیه

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نظام ولایت ‏فقیه

نظام ولایت فقیه

راضیه حبیبیان

‏ ‏

‏جایگاه ولیّ فقیه در نظام اسلامی، ضمن تعریفی از ولایت فقیه و چند و چون تعیین‏‎ ‎‏حاکم اسلامی – انتصاب و انتخاب – در آغاز مقاله نمایانده می شود. از آن پس نویسنده به‏‎ ‎‏بیان ویژگی های ولیّ فقیه در متون روایی و نیز قانون اساسی می پردازد که حاکی از ایمان‏‎ ‎‏و بینش و کوشش و دستیابی به ارزش های والای اخلاقی و اجتماعی می باشد، و نشان‏‎ ‎‏می دهد که گزینشِ بهترین فرد برای رهبری جامعه مطلوب دینی و اولیای دین است.‏

‏در بخش های دیگر مقاله حوزۀ مسئولیت ها و اختیارات ولیّ فقیه به چشم می خورد.‏‎ ‎‏نویسنده از منظر قانون اساسی بدان همه می نگرد و به شبهه ها پاسخ می دهد. در پایان با‏‎ ‎‏اشاره به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی می نویسد: کلیه افراد و یا نهادهای ذکر شده‏‎ ‎‏در قانون اساسی پس از ورود به قلمرو قانون اساسی، در بند قانونی اساسی باقی می مانند‏‎ ‎‏و اجازه خروج از آن را ندارند، لیکن ولیّ فقیه از بابی وارد قانون اساسی می شود و با‏‎ ‎‏مجوّزِ خودِ قانون اساسی از بابی دیگر خارج می شود.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 140