احکام زکات
زکات فِطرَه
مسائل متفرقه زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه زکات فطره

‏ ‏

مسائل متفرقه زکات فطره

‏         مسأله 2032- انسان باید زکات فطره را به قصد قربت؛یعنی برای انجام فرمان خداوند ‏‎ ‎‏عالم،بدهد و موقعی که آن را می‌دهد،نیت دادن فطره نماید.‏

‏         مسأله 2033- اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد.ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به ‏‎ ‎‏فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد،طلب خود را بابت فطره ‏‎ ‎‏حساب کند مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 2034- گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد،باید به جنس دیگر یا ‏‎ ‎‏خاک مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد،اگر خالص آن ‏‎[1]‎‏به یک صاع که تقریباً ‏‎ ‎‏سه کیلو است برسد،یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد ‏‎ ‎‏اشکال ندارد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 404

‏         مسأله 2035- اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست ‏‎[2]‎‏.‏

‏         مسأله 2036- کسی که فطرۀ چند نفر را می‌دهد،لازم نیست همه را از یک جنس بدهد ‏‎ ‎‏و اگر مثلاً فطرۀ بعضی را گندم و فطرۀ بعض دیگر را جو بدهد کافی است.‏

‏         مسأله 2037- کسی که نماز عید فطر می‌خواند،بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش ‏‎ ‎‏از نماز عید بدهد،ولی اگر نماز عید نمی‌خواند،می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر ‏‎ ‎‏بیندازد.‏

‏         مسأله 2038- اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به ‏‎ ‎‏مستحق ندهد،احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید.‏

‏         مسأله 2039- اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است،فطره را ندهد و کنار هم ‏‎ ‎‏نگذارد،بعداً باید بدون این که نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد ‏‎[3]‎

‏         مسأله 2040- اگر فطره را کنار بگذارد،نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی ‏‎ ‎‏دیگر را برای فطره بگذارد.‏

‏         مسأله 2041- اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است،چنانچه فطره ‏‎ ‎‏را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.‏

‏         مسأله 2042- اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود،چنانچه دسترس به ‏‎ ‎‏فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته،باید عوض آن را بدهد و اگر دسترس به فقیر ‏‎ ‎‏نداشته ضامن نیست ‏‎[4]‎

‏         مسأله 2043- اگر در محل خودش مستحق پیدا شود،احتیاط واجب آن است که فطره ‏‎ ‎‏را به جای دیگر نبرد،و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود،باید عوض آن را بدهد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 405

  • -اگر مقدار یک صاع مخلوط باشد به چیزی که خالص کردن آن محتاج به خرج یا کار زایدبر متعارف باشد،مثل این که یک صاع گندم مخلوط به چندین من خاک باشد دادن آن کفایت نمی‌کند.
  • -مگر آن که در جایی باشد که خوراک غالب آنها معیوب باشد.
  • -به احتیاط واجب.
  • -مگر آن که در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.