احکام زکات
نِصاب نقره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نِصاب نقره

‏ ‏

نِصاب نقره

‏         مسأله 1905- نقره دو نصاب دارد:نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره ‏‎ ‎‏به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک ‏‎ ‎‏آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات ‏‎ ‎‏آن واجب نیست.و نصاب دوم آن 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال ‏‎ ‎‏اضافه شود،باید زکات تمام 126 مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از 21 ‏‎ ‎‏مثقال اضافه شود،فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و ‏‎ ‎‏همچنین است هر چه بالا رود؛یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود،باید زکات تمام آنها را ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 381

‏بدهد،و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ‏‎ ‎‏ندارد.بنابراین اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد،زکاتی را که بر او ‏‎ ‎‏واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلاً کسی که 110 مثقال ‏‎ ‎‏نقره دارد،اگر چهل یک آن را بدهد،زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده و ‏‎ ‎‏مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است.‏

‏         مسأله 1906- کسی که طلا یا نقرۀ او به اندازۀ نصاب است،اگرچه زکات آن را داده ‏‎ ‎‏باشد،تا وقتی از نصاب اول کم نشده،همه ساله باید زکات آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1907- زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و ‏‎ ‎‏معاملۀ با آن رواج باشد و اگر سکۀ آن از بین هم رفته باشد باید زکات آن را بدهند.‏

‏         مسأله 1908- طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‌برند،در صورتی که ‏‎ ‎‏معاملۀ با آن رواج باشد ‏‎[1]‎‏زکات آن واجب است بلکه اگر معاملۀ با آن رواج نباشد ولی ‏‎ ‎‏پول طلا و نقره به آن بگویند،بنابر احتیاط زکات آن واجب می‌باشد.‏

‏         مسأله 1909- کسی که طلا و نقره دارد،اگر هیچ کدام آنها به اندازۀ نصاب اول نباشد ‏‎ ‎‏مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد،زکات بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1910- چنان که سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که ‏‎ ‎‏انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه،طلا و نقرۀ او از نصاب ‏‎ ‎‏اول کمتر شود،زکات بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1911- اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر ‏‎ ‎‏عوض نماید یا آنها را آب کند،زکات بر او واجب نیست.ولی اگر برای فرار از دادن ‏‎ ‎‏زکات این کارها را بکند،احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.‏

‏         مسأله 1912- اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند،باید زکات آنها را بدهد،و ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 382

‏چنانچه به واسطۀ آب کردن،وزن یا قیمت آنها کم شود،باید زکاتی را که پیش از آب ‏‎ ‎‏کردن بر او واجب بوده بدهد.‏

‏         مسأله 1913- اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد،می‌تواند زکات هر ‏‎ ‎‏کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زکات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ ‏‎ ‎‏خوب بدهد.‏

‏         مسأله 1914- طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازۀ معمول فلز دیگر دارد،اگر خالص آن به ‏‎ ‎‏اندازۀ نصاب که مقدار آن گفته شد برسد،انسان باید زکات آن را بدهد،و چنانچه شک ‏‎ ‎‏دارد که خالص آن به اندازۀ نصاب هست یا نه،بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏باید به وسیلۀ آب ‏‎ ‎‏کردن،یا از راه دیگر مقدار خالص آن را معلوم کند.‏

‏         مسأله 1915- اگر طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول،فلز دیگر دارد ولی اگر ‏‎ ‎‏به قدری بدهد که یقین کند طلا و نقرۀ خالصی که در آن هست به اندازۀ زکاتی می‌باشد ‏‎ ‎‏که بر او واجب است اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 383

  • -چه رواج باشد و چه نباشد واجب نیست.
  • -واجب نیست.