احکام خمس
7-زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

7-زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد

‏ ‏

7-زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد

‏         مسأله 1838- اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد،باید خمس آن را از همان زمین ‏‎ ‎‏یا از مال دیگرش بدهد.و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد ‏‎[1]‎‏،باید ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 367

‏خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست،بلکه حاکم ‏‎ ‎‏شرع هم که خمس را از او می‌گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.‏

‏         مسأله 1839- اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم ‏‎ ‎‏بفروشد،باید خمس آن را بدهد،و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، ‏‎ ‎‏باید خمس آن را از همان زمین،یا از مال دیگرش بدهند.‏

‏         مسأله 1840- اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد،یا شرط کند ‏‎ ‎‏که فروشنده خمس آن را بدهد،شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد،ولی ‏‎ ‎‏اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1841- اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش،ملک کافر کند و عوض آن ‏‎ ‎‏را بگیرد،مثلاً به او صلح نماید،کافر ذمی باید خمس آن را بدهد ‏‎[2]‎

‏         مسأله 1842- اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد،باید خمس ‏‎ ‎‏آن را بدهد ‏‎[3]‎

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 368

  • -در مثل خانه و دکان اگر زمین علی‌حده قیمت شود و خریداری شود خمس دارد،و اگردکان بفروشد و زمین آن به تبع دکان منتقل شود خمس ندارد،و احتیاط آن است که اگر از مال دیگرش غیر از پول می‌خواهد بدهد به اذن حاکم باشد.
  • -بنابر احتیاط واجب.
  • -احتیاط واجب آن است که خمس را نگیرد تا بعد از بالغ شدن صغیر.