احکام روزه
راه ثابت شدن اول ماه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

راه ثابت شدن اول ماه

‏ ‏

راه ثابت شدن اول ماه

‏مسأله 1- اول ماه به پنج چیز ثابت می‌شود:‏

‏اول: آن که خود انسان ماه را ببیند.‏

‏         دوم: عدّه‌ای که از گفتۀ آنان یقین پیدا شود بگویند ماه را دیده‌ایم،و همچنین است ‏‎ ‎‏هر چیزی که به واسطۀ آن یقین پیدا شود.‏

‏         سوم: دو مرد عادل بگویند ماه را دیده‌ایم ولی اگر صفت ماه را بر خلاف یکدیگر ‏‎ ‎‏بگویند اول ماه ثابت نمی‌شود،اما چنانچه اختلاف آنها در بعضی از اوصاف جزئی که ‏‎ ‎‏ممکن است ناشی از اختلاف تشخیص آن دو بوده باشد،مثل این که در ارتفاع و بالا و ‏‎ ‎‏پایین هلال اختلاف داشته باشند،اشکال ندارد.‏

‏         چهارم: سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که به واسطۀ آن،اول ماه رمضان ثابت ‏‎ ‎‏می‌شود،و سی روز از اول ماه رمضان بگذرد که به واسطۀ آن،اول ماه شوال ثابت ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.‏

‏         مسأله 2- اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است،کسی هم که تقلید او را ‏‎ ‎‏نمی‌کند،باید به حکم او عمل نماید،ولی کسی که می‌داند حاکم شرع اشتباه کرده، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند به حکم او عمل نماید.‏

‏         مسأله 3- اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی‌شود،ولی اگر انسان از گفتۀ آنان ‏‎ ‎‏یقین پیدا کند،باید به آن عمل نماید.‏

‏         مسأله 4- بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن،دلیل نمی‌شود که شب پیش،شب ‏‎ ‎‏اول ماه بوده است.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 162

‏         مسأله 5- روزی را که انسان نمی‌داند آخر رمضان است یا اول شوال،باید روزه ‏‎ ‎‏بگیرد،ولی اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است باید افطار کند.‏

‏         مسأله 6- اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد،چنانچه دو مرد ‏‎ ‎‏عادل بگویند که شب پیش ماه را دیده‌ایم،باید روزۀ آن روز را قضا نماید.‏

‏         مسأله 7- اگر در شهری اول ماه ثابت شود،برای مردم شهر دیگر فایده ندارد،مگر ‏‎ ‎‏آن دو شهر با هم نزدیک باشند یا انسان بداند که افق آنها یکی است.‏

‏         مسأله 8- اول ماه به تلگراف ثابت نمی‌شود،مگر دو شهری که از یکی به دیگری ‏‎ ‎‏تلگراف کرده‌اند،نزدیک یا هم‌افق باشند و انسان بداند که تلگراف از روی حکم حاکم ‏‎ ‎‏شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است.‏

‏         مسأله 9- به بیّنۀ شرعیه ماه ثابت می‌شود،مگر آن که هوا صاف باشد و مردم ‏‎ ‎‏مجتمع برای رؤیت شوند و اختلاف بین آنها شود،به طوری که احتمال اشتباه دو ‏‎ ‎‏عادل قوی شود در این صورت مشکل است عمل کردن به قول آنها.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 163