احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
1-خوردن و آشامیدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

1-خوردن و آشامیدن

‏ ‏

1-خوردن و آشامیدن

‏         مسأله 1- اگر شخص روزه‌دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد روزۀ او باطل می‌شود؛ ‏‎ ‎‏چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب،چه معمول نباشد مثل ‏‎ ‎‏خاک و شیرۀ درخت،و چه کم باشد مثل یک دهم از حبۀ گندمی و یا از قطرۀ آبی،حتی ‏‎ ‎‏اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد ‏‎ ‎‏روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏مسأله 2- اگر روزه‌دار سهواً چیزی بخورد و یا بیاشامد،روزه‌اش باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 3- چنانچه روزه‌دار به طور غیر معمول چیزی بخورد و بیاشامد،مثل این که ‏‎ ‎‏از راه بینی آب بیاشامد روزۀ او باطل است.‏

‏         مسأله 4- احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از استعمال آمپولی که به جای ‏‎ ‎‏غذا به کار می‌رود خودداری کند،ولی تزریق آمپولی که عضو را بی‌حس می‌کند ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 5- اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد روزه‌اش ‏‎ ‎‏باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 6- کسی که می‌خواهد روزه بگیرد لازم نیست پیش از اذان دندان‌هایش را ‏‎ ‎‏خلال کند،ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می‌رود،چنانچه خلال ‏‎ ‎‏نکند و چیزی از آن فرو رود روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 7- فرو بردن آب دهان،اگرچه به واسطۀ خیال کردن ترشی و مانند آن در ‏‎ ‎‏دهان جمع شده باشد،روزه را باطل نمی‌کند.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 148

‏         مسأله 8- انسان نمی‌تواند برای ضعف،روزه را بخورد،ولی اگر ضعف او به قدری ‏‎ ‎‏است که معمولاً نمی‌شود آن را تحمل کرد،خوردن روزه اشکال ندارد،ولی باید ‏‎ ‎‏قضای آن را به‌جا آورد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 149