احکام نماز
[فصل چهارم:] نماز جماعت
در شرایط امام جماعت است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

در شرایط امام جماعت است

‏ ‏

در شرایط امام جماعت است

‏در امام جماعت چند شرط معتبر است: اول: ایمان. دوم: حلال‌زاده بودن. سوم: ‏

‏عقل. چهارم: بالغ بودن اگرچه مأموم بالغ نباشد. پنجم: مرد بودن،اگر مأموم مرد باشد، ‏‎ ‎‏بلکه مطلقاً بنابر احتیاط. ششم: عدالت و آن حالتی است که انسان را از گناهان کبیره؛ ‏‎ ‎‏یعنی بزرگ،و گناهان کوچک باز دارد و اما به‌جا آوردن چیزهایی که با مردانگی و ‏‎ ‎‏بزرگواری سازش ندارد و خلاف مروت است به عدالت ضرر نمی‌رساند.‏

‏         مسأله 1- جایز است کسی که خود را عادل نمی‌داند امام جماعت شود در صورتی ‏‎ ‎‏که مأمومین او را عادل می‌دانند.‏

‏         مسأله 2- ثابت می‌شود عدالت به شهادت دو مرد عادل و به اطمینان و وثوق؛چه ‏‎ ‎‏حاصل شود از شیاع یا غیر آن.و کفایت می‌کند در ثبوت آن،حسن ظاهر که با ‏‎ ‎‏معاشرت معلوم شود و لازم نیست از آن،ظن به عدالت حاصل شود.‏

‏         مسأله 3- جایز نیست امامت کند کسی که نشسته نماز می‌خواند برای کسی که ‏‎ ‎‏ایستاده می‌خواند،و کسی که قرائت را غلط می‌خواند برای کسی که صحیح می‌خواند.‏

‏         مسأله 4- می‌تواند کسی که نشسته نماز می‌خواند امامت کند برای کسی که نشسته ‏‎ ‎‏نماز می‌خواند.‏

‏         مسأله 5- جایز است شخصی که تیمم تکلیف اوست یا جبیره تکلیف اوست ‏‎ ‎‏امامت کند؛چه برای مثل خودش و چه برای کسی که وضو و غسل تکلیف اوست.‏

‏         مسأله 6- اگر مأموم بداند نماز امام باطل است،نمی‌تواند به او اقتدا کند؛اگرچه ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 143

‏امام به واسطۀ ندانستن یا غفلت معذور باشد.‏

‏         مسأله 7- اگر مأموم بعد از نماز فهمید که امام فاسق یا بی‌وضو یا بی‌غسل بوده ‏‎ ‎‏نمازش صحیح است،بلکه جماعتش نیز صحیح است و احکام نماز جماعت را دارد.‏

‏         مسأله 8- اگر امام و مأموم در مسائل نماز با هم اختلاف داشته باشند جایز است ‏‎ ‎‏اقتدا؛اگرچه با هم در عمل متحد نباشند،به شرط آن که مأموم نماز امام را صحیح بداند ‏‎ ‎‏با خطای در اجتهاد یا تقلیدش،مثل آن که امام جلسۀ استراحت را واجب نداند و به‌جا ‏‎ ‎‏نیاورد و مأموم واجب بداند و نماز امام را با عمل نکردنش صحیح بداند،بلی در جایی ‏‎ ‎‏که اختلاف راجع به قرائت باشد،اقتدا مشکل است،اگرچه نمازش را صحیح بداند با ‏‎ ‎‏باطل بودن قرائتش.‏

‏         مسأله 9- احتیاط واجب آن است که به شخصی که جذام و برص دارد و کسی که ‏‎ ‎‏حد بر او جاری شده است اقتدا نکنند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 144