احکام نماز
[فصل سوم:] نماز مسافر
در احکام مسافر است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

در احکام مسافر است

‏ ‏

در احکام مسافر است

‏نماز ظهر و عصر و عشا بعد از تحقق شرایط قصر باید دو رکعت خوانده شود،و ‏‎ ‎‏ساقط است از مسافر نوافل ظهر و عصر،و بقیۀ نوافل به حال خود باقی است،لکن ‏‎ ‎‏نافلۀ عشا را بنابر احوط به قصد رجا به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1- کسی که می‌داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند اگر عمداً تمام ‏‎ ‎‏بخواند،نمازش باطل است،و باید اعاده کند در وقت و قضا کند در خارج وقت.‏

‏         مسأله 2- اگر کسی فراموش کند مسافر بودن خود را و تمام بخواند،اگر به یادش ‏‎ ‎‏بیاید در وقت،باید نماز را اعاده کند و اگر به یادش نیاید مگر در خارج وقت،واجب ‏‎ ‎‏نیست بر او قضا.‏

‏         مسأله 3- مسافری که نمی‌داند باید نماز را شکسته بخواند،اگر تمام بخواند نمازش ‏‎ ‎‏صحیح است؛احتیاج به اعاده و قضا ندارد.‏

‏         مسأله 4- مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند،اگر بعضی از ‏‎ ‎‏خصوصیات آن را نداند،مثلاً نداند که مسافرت به چهار فرسخی با قصد رجوع ‏‎ ‎‏موجب قصر است و یا آن که کثیر السفر اگر در وطن خود ده روز بماند در سفر اول ‏‎ ‎‏واجب است بر او که شکسته بخواند و نماز را تمام بخواند،واجب است بر او اعاده در ‏‎ ‎‏وقت و قضا در خارج وقت.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 135

‏         مسأله 5- مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند،اگر به گمان این که سفر ‏‎ ‎‏او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند،وقتی بفهمد که سفرش هشت فرسخ بوده ‏‎ ‎‏نمازی را که تمام خوانده در وقت اعاده،و در خارج وقت قضا نماید.‏

‏         مسأله 6- روزه حکم نماز را دارد در صورت جهل،لکن در صورت فراموشی ‏‎ ‎‏واجب است بر او این که قضا نماید.‏

‏         مسأله 7- کسی که سفر خود را فراموش کرده،اگر متذکر شود در وسط نماز،پس ‏‎ ‎‏اگر قبل از داخل شدن در رکوع رکعت سوم است نماز را شکسته تمام کند و اگر به ‏‎ ‎‏یادش بیاید بعد از داخل شدن در رکوع رکعت سوم نماز او باطل است،و واجب ‏‎ ‎‏است بر او اعاده در وقت؛ولو به ادراک یک رکعت از وقت،و اگر نرسد قضا کند در ‏‎ ‎‏خارج وقت.‏

‏         مسأله 8- اگر وقت نماز داخل شود و او حاضر و متمکن از نماز باشد و پیش از ‏‎ ‎‏نماز سفر کند تا آن که از حد ترخص بگذرد و وقت باقی باشد،نماز را شکسته بخواند، ‏‎ ‎‏لکن سزاوار نیست ترک احتیاط با تمام نیز.‏

‏         مسأله 9- اگر نماز چهار رکعتی از کسی فوت شود،باید قضا کند تماماً اگرچه در ‏‎ ‎‏سفر باشد،چنانچه اگر نماز شکسته از مسافر فوت شود باید قضای آن را شکسته به‌جا ‏‎ ‎‏آورد،اگرچه در سفر نباشد.‏

‏         مسأله 10- اگر نماز از کسی فوت شود که در اول وقت حاضر و در آخر وقت ‏‎ ‎‏مسافر بوده یا به عکس،باید در قضا مراعات آخر وقت را بنماید،پس در صورت اول ‏‎ ‎‏شکسته قضا می‌کند و در صورت دوم تماماً به‌جا می‌آورد،لکن سزاوار نیست که ترک ‏‎ ‎‏احتیاط کند به جمع کردن میان قصر و تمام.‏

‏         مسأله 11- مستحب است مسافر در تعقیب نمازهایی که شکسته به‌جا می‌آورد،سی ‏‎ ‎‏مرتبه بگوید:«سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ للّٰهِ وَلاٰ الٰهَ الّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اکْبَرُ».‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 136

‏         مسأله 12- مسافر مخیر است در صورت عدم قصد اقامت بین شکسته و تمام در ‏‎ ‎‏مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسجد کوفه و حائر حضرت سید الشهداء علیه السلام.و ‏‎ ‎‏اما سایر مشاهد مشرّفه به اماکن مذکوره ملحق نیست.و در مساجد مذکوره فرقی ‏‎ ‎‏نیست بین صحن و بام و سرداب آنها،و در حائر تمام روضۀ منوّره داخل است،بنابر ‏‎ ‎‏اقوا که از طرف سر تا شبکه‌های متصل به رواق و از طرف پا تا در و شبکه‌های متصل ‏‎ ‎‏به رواق و از طرف پشت تا حد مسجد،هرچند دخول مسجد پشت سر و رواق ‏‎ ‎‏شریف،در تخییر مزبور نیز خالی از قوّت نیست،لکن احتیاط به شکسته خواندن در ‏‎ ‎‏آن‌جا ترک نشود.‏

‏         مسأله 13- تخییر در اماکن گذشته استمراری است،پس کسی که به نیت قصر ‏‎ ‎‏شروع در نماز کرده می‌تواند عدول کند به تمام و اگر کسی به نیت تمام شروع کرده ‏‎ ‎‏می‌تواند عدول کند به قصر اگر محل عدول باقی باشد،بلکه مانعی ندارد که شروع در ‏‎ ‎‏نماز کند بدون تعیین قصر و تمام از اول آن.‏

‏         مسأله 14- در تخییر مزبور روزه در حکم نماز نیست و بدون قصد اقامت و یا بقای ‏‎ ‎‏سی روز به نحو تردید،روزۀ او صحیح نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 137