احکام طهارت
مطهرات
4-استحاله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4-استحاله

‏ ‏

4-استحاله

‏         مسأله 1- اگر جنس چیز نجس برگردد و به کلی چیز دیگر شود پاک می‌شود و در ‏‎ ‎‏این صورت می‌گویند استحاله شده است،مثل آن که چوب نجس بسوزد یا خاکستر، ‏‎ ‎‏دود شود و همچنین بول یا آب نجس بخار شود.اما اگر چوب نجس زغال شود یا گل ‏‎ ‎‏نجس سفال یا آجر گردد و یا سنگ نجس گچ شود،پاک نمی‌شود.‏

‏مسأله 2- کرم‌هایی که از غائط یا مردار حادث می‌شوند پاک است.‏

‏         مسأله 3- اگر شراب به خودی خود یا به واسطۀ آن که چیزی مانند سرکه و یا نمک ‏‎ ‎‏در آن بریزند به مقدار احتیاج و تبدیل به سرکه شود پاک است؛چه نمک و مانند آن از ‏‎ ‎‏بین رفته باشد یا در آن باقی باشد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 75

‏         مسأله 4- اگر شراب با نجاست دیگری مانند بول و خون ملاقات کرده باشد دیگر ‏‎ ‎‏با سرکه شدن پاک نمی‌شود بنابر احتیاط.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 76