بررسی ثبات و تحول اندیشۀ حضرت امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : باباپور، محمدمهدی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

بررسی ثبات و تحول اندیشۀ حضرت امام خمینی

بررسی ثبات و تحول اندیشۀ حضرت امام خمینی

حجةالاسلام محمد مهدی باباپور

‏ ‏

‏نویسنده، امام خمینی(ره) را نخستین فقیه شیعی می داند که پیشنهاد و ضرورت‏‎ ‎‏تشکیل حکومت اسلامی را در عصر غیبت مطرح و انقلاب را از باب مقدمه واجب،‏‎ ‎‏واجب دانست و نظام نوین را جایگزین نظام سلطنتی کرد. وی اقامه حکومت اسلامی از‏‎ ‎‏دیدگاه حضرت امام را بزرگ ترین معروف می داند. آن گاه به طرح مراحل اندیشه ولایت‏‎ ‎‏فقیه از دیدگاه حضرت امام می پردازد.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 122

وی ضمن تعریف مشروعیت، دیدگاه های ملاک مشروعیت را متذکر می شود و نتیجه‏‎ ‎‏می گیرد که در اسلام ملاک مشروعیت این است که خدا کسی را برای حکومت تعیین‏‎ ‎‏کند، و در ادامه ضمن توصیف جامعه شناسی سیاسی سلطه مشروع، به مبنای‏‎ ‎‏مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام اشاره می کند. که امام قائل به نصب‏‎ ‎‏عام فقیهان بوده و مبنای مشروعیت را نصب الهی می داند و پس از ذکر ادله ولایت فقیه‏‎ ‎‏نتیجه می گیرد که چنان چه فقیه در مصدر قدرت نباشد طاغوت حاکم خواهد بود.‏

‏مؤلف، شرایط لازم برای ولی امر را از دیدگاه امام فقاهت و عدالت، کفایت و‏‎ ‎‏صلاحیت و حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی می داند. ‏

‏وی، نظریات موجود درباره، اختیارات ولی فقیه را تبیین و با توصیف واژه مطلقه فقیه‏‎ ‎‏از دیدگاه امام معتقد است: حکومت مطلقه فقیه حکومت قانون است و تمامی امور‏‎ ‎‏مربوط به حکومت را در می گیرد.‏

‏نگارنده در پایان به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی از دیدگاه حضرت امام‏‎ ‎‏می پردازد و معتقد است که ولایت مطلقه فقیه می تواند فراتر از وظایف مقرر در قانون‏‎ ‎‏اساسی اعمال ولایت کند و نتیجه می گیرد که اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در‏‎ ‎‏صورت تعارض ظاهری با قانون، براساس مصلحت مقدم بر قانون است، مانند برخی از‏‎ ‎‏مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 123