احکام طهارت
حیض
احکام حیض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام حیض

‏ ‏

احکام حیض

‏         مسأله 1- چند چیز بر حائض حرام است:اول:نماز و روزه و طواف و اعتکاف. ‏

‏دوم:تمام چیزهایی که بر جنب حرام است که بعضی از آنها در احکام جنابت گفته شد، ‏‎ ‎‏مانند دست مالیدن به خطهای قرآن و ماندن در مسجد و قرائت سوره‌هایی که آیۀ ‏‎ ‎‏سجده در آنها است.سوم:جماع کردن در فرج که هم برای مرد و هم برای زن حرام ‏‎ ‎‏است،و اما وطی در دبر زن حائض مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 2- اگر زن از حیض پاک شد جماع کردن با آن اشکال ندارد،هرچند غسل ‏‎ ‎‏نکرده باشد،ولی احتیاط مستحب آن است که قبل از جماع فرج را بشوید.‏

‏         مسأله 3- اگر روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول ‏‎ ‎‏آن با زن خود در قبل جماع کند،باید یک دینار طلا کفاره به فقیر بدهد،و اگر در ‏‎ ‎‏قسمت دوم جماع کند نصف دینار،و اگر در قسمت سوم جماع کند باید ربع دینار ‏‎ ‎‏بدهد،و مراد از دینار سکۀ طلای هجده نخودی است.‏

‏         مسأله 4- اگر کسی نداند که زن حیض است و با او جماع کند،کفاره بر او واجب ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏         مسأله 5- جایز است در کفارۀ جماع قیمت طلا را بدهد،و اگر قیمت آن روزی که ‏‎ ‎‏جماع کرده با وقتی که می‌خواهد به فقیر بدهد فرق کرده باشد،باید قیمت وقتی که ‏‎ ‎‏می‌خواهد به فقیر بدهد حساب کند.‏

‏         مسأله 6- اگر انسان بعد از آن که در حال حیض جماع کرده و کفارۀ آن را داده، ‏‎ ‎‏دوباره جماع کند،باز هم باید کفاره بدهد و چنانچه چند مرتبه جماع کند و در بین آنها ‏‎ ‎‏کفاره ندهد،احتیاط واجب آن است که برای هر جماع یک کفاره بدهد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 29

‏         مسأله 7- طلاق دادن زن در حال حیض به طوری که در کتاب طلاق خواهد آمد، ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 8- بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد،واجب است برای نماز و ‏‎ ‎‏عبادت‌های دیگری که در آنها طهارت لازم است غسل کند،و دستور آن مثل غسل ‏‎ ‎‏جنابت است،ولی برای نماز باید پیش از غسل یا بعد از آن وضو هم بگیرد،و اگر از ‏‎ ‎‏غسل کردن عذر دارد،بدل آن تیمم کند،و اگر از وضو عذر دارد،بدل آن تیمم کند،و ‏‎ ‎‏اگر از هر دو عذر دارد برای هر یک جداگانه تیمم کند.‏

‏         مسأله 9- اگر آب به اندازه‌ای باشد که بتواند یا غسل کند یا وضو بگیرد،باید غسل ‏‎ ‎‏کند و بدل از وضو تیمم نماید،و اگر فقط برای وضو کافی باشد و به اندازۀ غسل نباشد ‏‎ ‎‏باید وضو بگیرد و عوض غسل تیمم نماید.‏

‏         مسأله 10- اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده‌ام،باید حرف او را ‏‎ ‎‏قبول نمود.‏

‏         مسأله 11- واجب است بر زن روزه‌هایی که در حال حیض نگرفته قضا نماید،ولی ‏‎ ‎‏نمازهای شبانه‌روزی قضا ندارد،و بنابر احتیاط واجب،نمازهای غیر یومیه-مثل نماز ‏‎ ‎‏آیات،نماز طواف-را باید قضا نماید.‏

‏         مسأله 12- اگر زنی نماز را تأخیر بیندازد و از اول وقت بگذرد؛به اندازۀ خواندن ‏‎ ‎‏یک نماز و وضو گرفتن اگر وظیفۀ او وضو باشد،و یا غسل اگر وظیفه‌اش غسل باشد، ‏‎ ‎‏و یا تیمم اگر وظیفه‌اش تیمم باشد،و همچنین فراهم کردن شرایط دیگر نماز و بعد از ‏‎ ‎‏آن حائض شود،قضای آن نماز بر او واجب است،و در تند خواندن و کند خواندن و ‏‎ ‎‏چیزهای دیگر باید ملاحظۀ حال خود را بنماید.‏

‏         مسأله 13- اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود و به اندازۀ غسل و وضو و ‏‎ ‎‏مقدمات دیگر نماز،مانند تهیه کردن لباس یا آب کشیدن آن و خواندن یک رکعت نماز ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 30

‏یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد،باید آن نماز را بخواند و اگر نخواند باید آن را ‏‎ ‎‏قضا نماید.‏

‏         مسأله 14- اگر به خیال این که به اندازۀ تهیۀ مقدمات نماز و خواندن یک رکعت ‏‎ ‎‏وقت ندارد نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته،باید قضای آن نماز را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 15- اگر در آخر روز پاک شود و به اندازۀ چهار رکعت با تهیۀ مقدمات وقت ‏‎ ‎‏داشته باشد،فقط نماز عصر بر او واجب است،و اگر به اندازۀ پنج رکعت با تهیۀ ‏‎ ‎‏مقدمات وقت داشته باشد،نماز ظهر و عصر هر دو بر او واجب است و اگر به‌جا ‏‎ ‎‏نیاورد باید قضا کند.‏

‏         مسأله 16- مستحب است زن حائض در وقت نماز،خود را پاک نماید و پنبه و ‏‎ ‎‏دستمال را عوض کند و وضو بگیرد،و اگر نمی‌تواند،تیمم نماید رجائاً،و رو به قبله ‏‎ ‎‏بنشیند و مشغول دعا و صلوات شود.‏

‏         مسأله 17- خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به مابین خطهای ‏‎ ‎‏قرآن و خضاب کردن به حنا و مانند آن برای حائض مکروه است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 31