احکام طهارت
احکام آب ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام آب ها

‏ ‏

احکام آب‌ها

‏         مسأله 1- آب مضاف چیز نجس را پاک نمی‌کند،وضو و غسل هم با آن باطل است، ‏‎ ‎‏ولی تا وقتی که با چیز نجس ملاقات ننموده پاک است و اگر با نجس ملاقات کرد ‏‎ ‎‏نجس می‌شود،هرچند چندین کر باشد،ولی چنانچه از بالا با فشار روی چیز نجس ‏‎ ‎‏بریزد،مقداری که به چیز نجس رسیده و پایین‌تر از آن،نجس و مقداری که بالاتر از آن ‏‎ ‎‏است پاک می‌باشد.‏

‏         مسأله 2- آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف،و معلوم نیست قبلاً مطلق بود ‏‎ ‎‏یا مضاف،نجاست را پاک نمی‌کند،وضو و غسل هم با آن باطل است،و اگر با نجاست ‏‎ ‎‏ملاقات نماید،چنانچه قلیل باشد نجس می‌شود،ولی اگر به اندازۀ کر باشد حکم به ‏‎ ‎‏نجاست آن نمی‌شود و پاک است.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 8

‏         مسأله 3- آبی که به آن مخرج بول و غائط را می‌شویند،با پنج شرط پاک است:اول: ‏

‏آن که بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نگرفته باشد.دوم:نجاستی از خارج به آن نرسیده ‏‎ ‎‏باشد.سوم:نجاست دیگری مثل خون،با بول و غائط بیرون نیامده باشد.چهارم: ‏

‏ذره‌های غائط در آب پیدا نباشد.پنجم:بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف ‏‎ ‎‏مخرج نرسیده باشد.‏

‏         مسأله 4- آبی که عین نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزۀ آن را ‏‎ ‎‏تغییر دهد،اگرچه کر یا جاری باشد نجس می‌شود،ولی اگر به واسطه نجاستی که ‏‎ ‎‏بیرون آب است بو یا مزه یا رنگ نجاست پیدا کند-مثلاً مرداری که پهلوی آب است ‏‎ ‎‏بوی آن را تغییر دهد-نجس نمی‌شود.‏

‏         مسأله 5- اگر رنگ یا بو یا مزۀ آب کر و جاری به چیز متنجّس تغییر پیدا کند نجس ‏‎ ‎‏نمی‌شود،پس اگر رنگی که نجس شده در آب بریزند و رنگ آب را تغییر دهد،آب ‏‎ ‎‏پاک است.‏

‏         مسأله 6- اگر نجاستی در آب کر یا جاری افتاد و رنگ آن را تغییر داد نجس ‏‎ ‎‏می‌شود،اگرچه رنگش غیر از رنگ نجاست شود،مثل آن که خون در آب بریزد و آب ‏‎ ‎‏رنگش زرد شود.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 9