احکام طهارت
آب باران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آب باران

‏ ‏

آب باران

‏         مسأله 1- آب باران در موقع باریدن حکم جاری را دارد،پس به ملاقات نجاست ‏‎ ‎‏نجس نمی‌شود،مگر آن که رنگ یا بو یا مزۀ آن با نجاست تغییر کند،ولی باید باران ‏‎ ‎‏طوری باشد که بگویند باران می‌آید،و با باریدن دو سه قطره فایده ندارد،هر چند ‏‎ ‎‏جریان به روی زمین در آن معتبر نیست.‏

‏         مسأله 2- هرگاه آب باران در جایی جمع شود،اگرچه کمتر از کر باشد،تا موقعی که ‏‎ ‎‏باران بر او می‌بارد،یا متصل است به آبی که باران بر آن می‌بارد،مثل آبی که زیر سقف ‏‎ ‎‏جمع شده و اتصال به بیرون سقف دارد،تمام آنها حکم آب باران را دارند؛به ملاقات ‏‎ ‎‏نجاست نجس نمی‌شوند،مگر آن که رنگ یا بو یا مزۀ آن تغییر کند.‏

‏         مسأله 3- اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست،یک مرتبه باران ببارد،تا ‏‎ ‎‏جایی که باران به آن می‌رسد پاک می‌شود،و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم ‏‎ ‎‏نیست.و همچنین باریدن یک مرتبه کافی است؛احتیاج به تکرار ندارد.‏

‏         مسأله 4- اگر بر سقف عمارت یا روی بام آن عین نجاست باشد،تا وقتی که باران ‏‎ ‎‏بر بام می‌بارد،آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می‌ریزد پاک است.و ‏‎ ‎‏بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد به چیز نجس رسیده نجس است،و اگر نداند ‏‎ ‎‏نجس نیست.‏

‏         مسأله 5- اگر باران بر آب نجسی ببارد،چنانچه با آن مخلوط شود پاک می‌شود، ‏‎ ‎‏و همچنین اگر متصل به آب کر یا جاری شود و با آنها مخلوط شود پاک می‌گردد.و ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 7

‏در اتصال شرط نیست که سطح آب پاک با سطح آب نجس مساوی باشد،بلکه اگر ‏‎ ‎‏سطح آب نجس بالاتر هم باشد چنانچه اتصال و اختلاط با آب پاک پیدا کند،پاک ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏         مسأله 6- اگر با آبی وضو گرفته شود و غسالۀ آن در ظرف پاکی جمع شود،می‌شود ‏‎ ‎‏با آن آب دومرتبه وضو گرفت و غسل نمود و نجاست هم با آن پاک می‌شود،و ‏‎ ‎‏همچنین اگر با آبی غسل شود،چنانچه غسالۀ آن با نجاست مخلوط نشود،وضو و ‏‎ ‎‏غسل با آن آب جایز است و نجاست را هم پاک می‌کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 8