مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسـه                :  خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ ـ   ۱۳۶۸.‬‬‬عنوان ونام پدیدآور   :  رساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانی/ تألیف امام خمینی(س).مشخصات نشر        :  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1392.مشخصات ظاهری    :   بیست، 392 ص ؛‬ 107 ص.‬‬‬فروست:   موسوعه امام خمینی(س) ؛ 28.‬‬شـابــک   :978 - 964 - 212 - 355 - 1    ‬ ISBN:   وضعیت فهرستنویسی :  فیپا.  یادداشت:  فتاوای موجود در این کتاب، آخرین نظرات فقهی امام خمینی نمی باشد. کتاب حاضر   به صورت مباحث مجزا "رساله نجاة العباد" و "حاشیه بر رسـاله ارث ملاهاشم       خراسانی" در سال 1378، توسط همین ناشر منتشر شده است. مجموعه آثار امام      خمینی(س) با ویرایش جدید در پنجاه جلد منتشر شده است.     موضوع: فقه جعفری ـ ـ رساله عملیه/ خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌، ۱۲۴۲ ـ ۱۳۱۲.‬ ـ ـ رسـالة       فی‌الارث ـ ـ نقد و تفسیر/ ارث (فقه).‬‬‬‬شناسـه افزوده:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ‌خمینی(س)، دفتر قم. رده بنـدی کنگره  :       5  ر 8  خ  /‬9/  183    BPرده بنـدی دیویی:       ۳۴۲۲ /  ۲۹۷شماره‌کتابشناسی‌ملی:       ۳۴۰۹۲۰۷ ‬                                                            

      

      

  

     

         

    

‏ ‏

       کد/ م 2885

ARMMOA~1

Vezarat Ershad 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رساله نجاةُ العباد  و

حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانی

 مؤلف: حضرت امام خمینی(س)

تحقیق‌ ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ اول:  1392  

شمارگان:  2000 نسخه         

قیمت موسوعه (50 جلد):  900000 تومان

‏ ‏

این اثر با مشارکت و حمایت معاونت فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده است.

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه II