مشروعیت ولایت‏ فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نصیری، علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مشروعیت ولایت‏ فقیه

مشروعیت ولایت فقیه

علی نصیری

‏ ‏

‏به عقیدۀ نویسنده این مقاله اجرای کامل حدود و احکام الهی در عصر غیبت بدون‏‎ ‎‏حاکمیت فقیه جامع الشرایط ناممکن است. چرا که اجرای شریعت در عرصه فردی و‏‎ ‎‏جمعی نیازمند آن است که اجرای این احکام از سوی زمامداران مورد حمایت همه‏‎ ‎‏جانبه قرار گیرد و تلخی و شیرینی چنین اقدامی را بر جان بخرد. از این رو، شخص والی‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 104

باید دو ویژگی داشته باشد: 1) مبانی و ارزش ها و احکام دینی را به طور کامل بشناسد؛‏‎ ‎‏2) خود را به معنای کامل متعهد و ملتزم به خواسته های شرع و اجرای منویّات شارع‏‎ ‎‏سازد.‏

‏نویسنده در ادامه مقاله خود به نقش امام خمینی در احیای اندیشه ولایت فقیه اشاره‏‎ ‎‏می کند و مبانی و مبادی بحث خود را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. در واقع اجرای‏‎ ‎‏احکام شریعت، وضع قوانینی منطبق بر شرع، اعمال حدود، دیات و قصاص، وضعیت‏‎ ‎‏انفال یا ثروت های عمومی و... از جمله امور مهمی است که بدون برپایی حکومت فقیه و‏‎ ‎‏دانای به شریعت امکان ندارند. علاوه بر این، تفکیک ناپذیری مناصب سه گانه فقیه یعنی‏‎ ‎‏منصب افتاء، قضاوت و سیاست. خود دلیل دیگری است بر این که فقیه شایسته ترین،‏‎ ‎‏حاکمی است که در عصر غیبت باید به قدرت رسد.‏

‏ ‏

‎ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 105