دخالت دینی در امور اجتماعی – سیاسی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صنعتگر، خلیل

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

دخالت دینی در امور اجتماعی – سیاسی از دیدگاه امام خمینی

دخالت دینی در امور اجتماعی – سیاسی از دیدگاه امام خمینی

خلیل صنعتگر

‏ ‏

‏تفکیک دین از سیاست پیشینۀ فکری و اجتماعی آن در غرب و شرق، و در حوزۀ‏‎ ‎‏اسلام و مسیحیت و ریشه یابی و فرجام نگری آن، بخشی از این مقالۀ را به خود‏‎ ‎‏اختصاص داده است. نویسنده در این باره می گوید: القای این طرز تفکر باعث شده اسلام‏‎ ‎‏به یک سلسله امور اعتقادی و عبادی و اخلاقی منحصر شود و همۀ ابواب جهاد، قضا،‏‎ ‎‏شهادات، امر به معروف و نهی از منکر از زندگی مردم حذف شود و چنان این نقشه‏‎ ‎‏ماهرانه پیاده شد که عدم مداخله در امور اجتماعی و سیاسی نوعی قداست و دخالت در‏‎ ‎‏آن، از گناهان بزرگ شمرده شد. وی در جای دیگر می افزاید: برخورد غیر عقلانی و‏‎ ‎‏ناصحیح کلیسا و اهداف استعماری دشمنانِ دین و بشر باعث شد در غرب به طور کلی‏‎ ‎‏مذهب از حکومت جدا شود.‏

‏در ادامۀ مقاله، دلایل دخالت دین در سیاست و لزوم سیاسی بودن عالم و عامی‏‎ ‎‏مطرح شده است، که جامعیت دین اسلام، جهانی بودن آن، گستردگی بعد سیاسی –‏‎ ‎‏اجتماعی آن و ضرورت اجرای احکام و قوانین از آن شماراند.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 84