منشأ اعتبار و مشروعیت حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رهنمایی، سید محمدرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

منشأ اعتبار و مشروعیت حکومت اسلامی

منشأ اعتبار و مشروعیت حکومت اسلامی

حجةالإسلام والمسلمین سید محمدرضا رهنمایی

‏ ‏

‏به عقیده نویسنده منشأ مشروعیت حکومت – همانند اصل مشروعیت – به‏‎ ‎‏حوزه فلسفه سیاسی تعلق دارد. با این که بحث از موضوع اول، مفروغٌ عنه دانستن‏‎ ‎‏موضوع دوم است، بدون بحث از اصل مشروعیت سخن گفتن از منشأ آن، مشکل است.‏‎ ‎‏وی در ابتدا با بررسی حکومت اسلامی و متمایز کردن آن از نوع استبدادی و‏‎ ‎‏دموکراسی، موضوعات دیگری از قبیل حاکمیت دین و کرامت انسان، دین و سیاست،‏‎ ‎‏ آمیختگی حاکمیت و حکومت، حاکمیت و آمریت و ضرورت حکومت اسلامی را به‏‎ ‎‏تفصیل بحث کرده است.‏

‏نویسنده در ادامۀ با بازگشت به موضوعِ اصلی مقاله خود، منشأ مشروعیت حکومت‏‎ ‎‏اسلامی را الهی می داند. امام خمینی نیز در مواضع متعددی بر این مطلب تأکید کرده اند.‏‎ ‎‏از این رو، حاکمیت کسی در اسلام، مشروعیت دارد که از سوی خداوند گماشته شده‏‎ ‎‏باشد. با این همه، این مطلب به مفهوم نادیده گرفتن رأی مردم نیست. حکومت اسلامی‏‎ ‎‏در تحقق و عینیت یافتن خود نیازمند مقبولیت است؛ مقبولیتی که جز از معبر پذیرش‏‎ ‎‏عمومی مردم، راهی در پیش رو نداد.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 78