تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فلاح‌زاده، علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی از دیدگاه امام خمینی

تفاوت حکومت اسلامی با حکومت استبدادی از دیدگاه امام خمینی 

علی فلاح زاده

‏ ‏

‏تمایز ولایت فقیه با حکومت استبدادی چیست؟ این موضوع مهم ترین سؤالی است‏‎ ‎‏که نویسنده درصدد پاسخ گفتن به آن است. فرضیه نویسنده در تفاوت بین آن دو، وجود‏‎ ‎‏ویژگی هایی هم چون تقوا و عدالت در ولی فقیه است، که مانع از استبدادی شدن دولت‏‎ ‎‏او می گردد.‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 41

ضرورت حکومت اسلامی از دیدگاه عقل و روایات، ویژگی های حکومت اسلامی‏‎ ‎‏(رابطه ولایی بین مردم و حاکمان، حاکمیت قانون دینی، آگاهی حاکم اسلامی به احکام‏‎ ‎‏اسلامی، عادل بودن حاکم اسلامی)، ولایت فقیه و شرایط آن، نقش مردم در انتخاب‏‎ ‎‏ولی فقیه، و حکومت اسلامی در اندیشه اهل سنت و شیعه، مهم ترین عناوینی هستند که‏‎ ‎‏در بخش اول این مقاله بررسی شده اند.‏

‏نویسنده در بخش های دیگر مقالۀ خود، به موضوعاتی از قبیل تعریف استبداد،‏‎ ‎‏ویژگی های دولت های مستبد (رعایت نکردن حقوق مخالفان، بی قانونی، فساد و بی بند و‏‎ ‎‏باری و وابستگی) انواع حکومت های استبدادی (توتالیتاریسم، سوسیالیستی، فاشیستی‏‎ ‎‏و تک حزبی) می پردازد.‏

‏تمازات حکومت اسلامی و حکومت استبدادی در مواردی از قبیل مبتنی بودن‏‎ ‎‏حکومت اسلامی بر قانون الهی و اراده مردم، نقد شبهات وارده بر حکومت اسلامی‏‎ ‎‏مباحث پایانی این مقام را تشکیل می دهند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 42