دخالت در سیاست، ‏در نگرش امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شفیعی‌ مازندرانی، سید محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

دخالت در سیاست، ‏در نگرش امام خمینی(ره)

‏ ‏

دخالت در سیاست، در نگرش امام خمینی(ره) 

حجةالاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی

‏ ‏

‏سیاست از واژه هایی است که در موارد گوناگونی به کار می رود بدیهی است اگر در‏‎ ‎‏مورد و معنای صحیحی و حقیقی خود، به کار رود، کسی نیست که بدون جهت از آن‏‎ ‎‏بگریزد و یا دخالت در آن را دون شأن خود به حساب آورد، زیرا پیدایش قراولان معارف‏‎ ‎‏الهی، دخالت در سیاست را دون شأن خود نمی دانستند. حتی امام مجتبی(ع) فرمود:‏‎ ‎‏«نَدَبناَ اللهُ لِسیاسة الأمة» حضرت امام(ره) نیز همواره، مردم – به ویژه فرهیختگان‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 36

‏جامعه – را به‏‎ ‎‏دخالت در سیاست وامی داشتند و این مسئله درسی است که امام خمینی از‏‎ ‎‏اجداد گرامی خود آموخته است، زیرا رهبران آسمانی، به مقتضای شرایط زمان، گاهی‏‎ ‎‏به طور مستقیم و گاهی به گونه ای غیر مستقیم، در امور سیاسی جامعه، دخالت و نظارت‏‎ ‎‏داشته اند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 37