احکام نماز
اجیر گرفتن برای نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اجیر گرفتن برای نماز

‏ ‏

اجیر گرفتن برای نماز

‏         مسأله 1542- بعد از مرگ انسان،می‌شود برای نماز و عبادت‌های دیگر او که در ‏‎ ‎‏زندگی به‌جا نیاورده،دیگری را اجیر کنند؛یعنی به او مزد دهند که آنها را به‌جا آورد.و ‏‎ ‎‏اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است.‏

‏         مسأله 1543- انسان می‌تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل زیارت قبر پیغمبر و ‏‎ ‎‏امامان علیهم السلام،از طرف زندگان اجیر شود،و نیز می‌تواند کار مستحبی را انجام دهد و ‏‎ ‎‏ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید.‏

‏         مسأله 1544- کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده،باید یا مجتهد باشد یا مسائل ‏‎ ‎‏نماز را از روی تقلید صحیح بداند.‏

‏         مسأله 1545- اجیر باید موقع نیت،میت را معیّن نماید.و لازم نیست اسم او را بداند. ‏

‏پس اگر نیت کند از طرف کسی نماز می‌خوانم که برای او اجیر شده‌ام کافی است.‏

‏         مسأله 1546- اجیر باید خود را به جای میت فرض کند و عبادت‌های او را قضا نماید ‏‎ ‎‏و اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند کافی نیست.‏

‏         مسأله 1547- باید کسی را اجیر کنند که اطمینان ‏‎[1]‎‏داشته باشند عمل را به طور صحیح ‏‎ ‎‏انجام می‌دهد.‏

‏         مسأله 1548- کسی که دیگری را برای نمازهای میت اجیر کرده اگر بفهمد که عمل را ‏‎ ‎‏به‌جا نیاورده،یا باطل انجام داده،باید دوباره اجیر بگیرد. ‏

‏         مسأله 1549- هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه اگرچه بگوید انجام ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 312

‏داده‌ام،باید دوباره اجیر بگیرد.ولی اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه،گرفتن ‏‎ ‎‏اجیر لازم نیست.‏

‏         مسأله 1550- کسی را که عذری دارد و مثلاً با تیمم ‏‎[2]‎‏یا نشسته نماز می‌خواند نمی‌شود ‏‎ ‎‏برای نمازهای میت اجیر کرد،اگرچه نماز میت هم همان طور قضا شده باشد.‏

‏         مسأله 1551- مرد برای زن و زن برای مرد می‌تواند اجیر شود و در بلند خواندن و ‏‎ ‎‏آهسته خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل نماید.‏

‏         مسأله 1552- قضای نمازهای میت باید به ترتیب خوانده شود ‏‎[3]‎‏،و اگر ترتیب آنها را ‏‎ ‎‏نمی‌دانند باید با اجیر شرط کنند به قدری نماز بخواند که ترتیب به عمل آید.‏

‏         مسأله 1553- اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد،باید ‏‎ ‎‏همان طور به‌جا آورد.و اگر با او شرط نکنند،باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار ‏‎ ‎‏نماید،و احتیاط مستحب آن است که از وظیفۀ خودش و میت هر کدام که به احتیاط ‏‎ ‎‏نزدیک‌تر است به آن عمل کند مثلاً اگر وظیفۀ میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه ‏‎ ‎‏بوده و تکلیف او یک مرتبه است،سه مرتبه بگوید.‏

‏         مسأله 1554- اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، ‏‎ ‎‏باید مقداری از مستحبات نماز را که معمول است به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1555- اگر انسان چند نفر را برای نماز قضای میت اجیر کند،باید برای هر کدام ‏‎ ‎‏آنها وقتی را معیّن نماید ‏‎[4]‎‏مثلاً اگر با یکی از آنها قرار گذاشت که از صبح تا ظهر نماز ‏‎ ‎‏قضا بخواند با دیگری قرار بگذارد که از ظهر تا شب بخواند.و نیز باید نمازی را که در ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 313

‏هر دفعه شروع می‌کند معیّن نماید مثلاً قرار بگذارد،اول نمازی را که می‌خواند صبح ‏‎ ‎‏باشد یا ظهر یا عصر و همچنین باید با آنها قرار بگذارد که در هر دفعه نماز یک شبانه ‏‎ ‎‏روز را تمام کنند و اگر ناقص بگذارند آن را حساب نکنند و دفعۀ بعد نماز یک شبانه ‏‎ ‎‏روز را از سر شروع نمایند.‏

‏         مسأله 1556- اگر کسی اجیر شود که مثلاً در مدت یک سال نمازهای میت را بخواند و ‏‎ ‎‏پیش از تمام شدن سال بمیرد،بنابر احتیاط واجب باید برای نمازهایی که می‌دانند ‏‎[5]‎‏یا ‏‎ ‎‏احتمال می‌دهند به‌جا نیاورده دیگری را اجیر نمایند.‏

‏         مسأله 1557- کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده‌اند،اگر پیش از تمام کردن ‏‎ ‎‏نمازها بمیرد و اجرت همۀ آنها را گرفته باشد،چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها ‏‎ ‎‏را خودش بخواند،باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به ولیّ میت بدهند،مثلاً ‏‎ ‎‏اگر نصف آنها را نخوانده،باید نصف پولی را که گرفته از مال او به ولیّ میت بدهند،و ‏‎ ‎‏اگر شرط نکرده باشند،باید ورثه‌اش از مال او اجیر بگیرند،اما اگر مال نداشته باشد بر ‏‎ ‎‏ورثۀ او چیزی واجب نیست.‏

‏         مسأله 1558- اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز ‏‎ ‎‏قضا داشته باشد،باید از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را اجیر نمایند و ‏‎ ‎‏اگر چیزی زیاد آمد،در صورتی که وصیت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند برای تمام ‏‎ ‎‏نمازهای او اجیر بگیرند،و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش ‏‎ ‎‏برسانند. ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 314

  • -اگر اطمینان داشته باشند که نماز را می‌خواند و شک داشته باشند که صحیح می‌خواندمتوانند او را اجیر کنند.
  • -در تیمم و جبیره بنابر احتیاط واجب.
  • -لازم نیست به ترتیب خوانده شود،مگر آن که بدانند میت می‌دانسته کدام یک اول فوت‌شده و کدام یک بعد از آن و همچنین.
  • -این دستور وقتی لازم است که بدانند میت ترتیب فوت نمازش را می‌دانسته و الّا لازم‌نیست و چند نفر با هم می‌توانند قضا به‌جا آورند.
  • -آنچه را می‌دانند اجیر بگیرند و آنچه را نمی‌دانند به احتیاط واجب اجیر بگیرند.