احکام نماز
نماز قضا
نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگ تر واجب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگ تر واجب است

‏ ‏

نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگ‌تر واجب است

‏         مسأله 1399- اگر پدر و مادر ‏‎[1]‎‏نماز و روزۀ خود را به‌جا نیاورده باشند،چنانچه از ‏‎ ‎‏روی نافرمانی ترک نکرده ‏‎[2]‎‏و می‌توانسته‌اند قضا کنند،بر پسر بزرگ‌تر واجب است که ‏‎ ‎‏بعد از مرگشان به‌جا آورد،یا برای آنان اجیر بگیرد.ولی روزه‌ای را که در سفر ‏‎ ‎‏نگرفته‌اند،اگرچه نمی‌توانسته‌اند قضا کنند،احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ‌تر ‏‎ ‎‏قضا نماید،یا برای آن اجیر بگیرد.‏

‏         مسأله 1400- اگر پسر بزرگ‌تر شک دارد که پدر و مادرش نماز و روزۀ قضا داشته یا ‏‎ ‎‏نه،چیزی بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1401- اگر پسر بزرگ‌تر بداند که پدر و مادرش نماز قضا داشته‌اند و شک کند که ‏‎ ‎‏به‌جا آورده‌اند یا نه،بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.‏

‏         مسأله 1402- اگر معلوم نباشد که پسر بزرگ‌تر کدام است،قضای نماز و روزۀ پدر و ‏‎ ‎‏مادر بر هیچ کدام از پسرها واجب نیست.ولی احتیاط مستحب آن است که نماز و ‏‎ ‎‏روزۀ آنان را بین خودشان قسمت کنند،یا برای انجام آن قرعه بزنند.‏

‏         مسأله 1403- اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز و روزۀ او اجیر بگیرند بعد ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 288

‏از آن که اجیر،نماز و روزۀ او را به طور صحیح به‌جا آورد بر پسر بزرگ‌تر چیزی ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 1404- اگر پسر بزرگ‌تر بخواهد نماز پدر و مادر را بخواند،باید به تکلیف خود ‏‎ ‎‏عمل کند،مثلاً قضای نماز صبح و مغرب و عشای مادرش را باید بلند بخواند.‏

‏         مسأله 1405- کسی که خودش نماز و روزۀ قضا دارد،اگر نماز و روزۀ پدر و مادر هم ‏‎ ‎‏بر او واجب شود،هر کدام را اول به‌جا آورد صحیح است.‏

‏         مسأله 1406- اگر پسر بزرگ‌تر موقع مرگ پدر یا مادر،نابالغ یا دیوانه باشد وقتی که ‏‎ ‎‏بالغ شد یا عاقل گردید،باید نماز و روزۀ پدر و مادر را قضا نماید و چنانچه پیش از بالغ ‏‎ ‎‏شدن یا عاقل شدن بمیرد،بر پسر دوم چیزی واجب نیست.‏

‏         مسأله 1407- اگر پسر بزرگ‌تر پیش از آن که نماز و روزۀ پدر یا مادر را قضا کند بمیرد، ‏‎ ‎‏چنانچه بین مرگ پدر یا مادر و مرگ او به قدری طول کشیده که می‌توانسته قضای نماز ‏‎ ‎‏و روزۀ آنها را به‌جا آورد،بر پسر دوم چیزی واجب نیست و اگر این مقدار طول ‏‎ ‎‏نکشیده قضای آنها بر پسر دوم واجب است ‏‎[3]‎

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 289

  • -قضای نماز و روزه مادر بر پسر واجب نیست،ظاهراً این حکم مخصوص پدر است و ازاین‌جا حکم مسائل آینده معلوم می‌شود.
  • -بلکه اگر از روی نافرمانی هم باشد بنابر احتیاط واجب.
  • -معلوم نیست.