احکام نماز
مبطلات نماز
مواردی که می شود نماز واجب را شکست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مواردی که می شود نماز واجب را شکست

‏ ‏

مواردی که می‌شود نماز واجب را شکست

‏         مسأله 1168- شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است،ولی برای حفظ مال و ‏‎ ‎‏جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 1169- اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ ‏‎ ‎‏مالی که نگهداری آن واجب می‌باشد،بدون شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را ‏‎ ‎‏بشکند ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد مکروه است.‏

‏         مسأله 1170- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را از او ‏‎ ‎‏مطالبه کند،چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد،باید در همان حال بپردازد و ‏‎ ‎‏اگر بدون شکستن نماز،دادن طلب او ممکن نیست باید نماز را بشکند و طلب او را ‏‎ ‎‏بدهد،بعد نماز را بخواند.‏

‏         مسأله 1171- اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است،چنانچه وقت تنگ باشد، ‏‎ ‎‏باید نماز را تمام کند،و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به‌هم نمی‌زند ‏‎ ‎‏باید در بین نماز تطهیر کند،بعد بقیۀ نماز را بخواند و اگر نماز را به‌هم می‌زند،در ‏‎ ‎‏صورتی که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد،شکستن نماز جایز ‏‎[1]‎‏نیست و اگر ‏‎ ‎‏بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد،باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید بعد ‏‎ ‎‏نماز را بخواند.‏

‏         مسأله 1172- کسی که باید نماز را بشکند،اگر نماز را تمام کند معصیت کرده،ولی نماز ‏‎ ‎‏او صحیح است اگرچه احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1173- اگر پیش از آن که به اندازۀ رکوع خم شود،یادش بیاید که اذان یا اقامه ‏‎ ‎‏را فراموش کرده،چنانچه وقت نماز وسعت دارد،مستحب است برای گفتن آنها نماز ‏‎ ‎‏را بشکند. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 242

  • -باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر کند و بعد نماز بخواند.