احکام نماز
واجبات نماز
مُوالات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مُوالات

‏ ‏

مُوالات

‏         مسأله 1123- انسان باید نماز را با موالات بخواند؛یعنی کارهای نماز مانند رکوع و ‏‎ ‎‏سجود و تشهد را پشت سر هم به‌جا آورد و چیزهایی را که در نماز می‌خواند به ‏‎ ‎‏طوری که معمول است پشت سرهم بخواند،و اگر به قدری بین آنها فاصله بیندازد که ‏‎ ‎‏نگویند نماز می‌خواند نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 1124- اگر در نماز سهواً بین حرف‌ها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله ‏‎ ‎‏به قدری نباشد که صورت نماز از بین برود چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد،باید ‏‎ ‎‏آن حرف‌ها یا کلمات را به طور معمول بخواند و اگر مشغول رکن بعد شده باشد، ‏‎ ‎‏نمازش صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 230

‏         مسأله 1125- طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره‌های بزرگ،موالات را ‏‎ ‎‏به‌هم نمی‌زند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 231