احکام نماز
پوشانیدن بدن در نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پوشانیدن بدن در نماز

‏ ‏

پوشانیدن بدن در نماز

‏         مسأله 796- مرد باید در حال نماز،اگرچه کسی او را نمی‌بیند عورتین خود را ‏‎ ‎‏بپوشاند.و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند.‏

‏         مسأله 797- زن باید در موقع نماز،تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند و ‏‎ ‎‏احتیاط واجب ‏‎[1]‎‏آن است که کف پا را هم بپوشاند ولی پوشاندن صورت به مقداری ‏‎ ‎‏که در وضو شسته می‌شود و دست‌ها تا مچ و روی پاها تا مچ پا لازم نیست.اما برای آن ‏‎ ‎‏که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است،باید مقداری از اطراف صورت و قدری ‏‎ ‎‏پایین‌تر از مچ را هم بپوشاند.‏

‏         مسأله 798- موقعی که انسان قضای سجدۀ فراموش شده یا تشهد فراموش شده را ‏‎ ‎‏به‌جا می‌آورد،بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجدۀ سهو هم،باید خود را مثل ‏‎ ‎‏موقع نماز بپوشاند.‏

‏         مسأله 799- اگر انسان عمداً،یا از روی ندانستن مسأله در نماز عورتش را نپوشاند، ‏‎ ‎‏نمازش باطل است ‏‎[2]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 169

‏         مسأله 800- اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است،باید آن را بپوشاند و ‏‎ ‎‏احتیاط واجب ‏‎[3]‎‏آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند،ولی اگر بعد از نماز ‏‎ ‎‏بفهمد که در نماز،عورت او پیدا بوده،نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 801- اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را می‌پوشاند ولی ممکن است در ‏‎ ‎‏حال دیگر،مثلاً در حال رکوع و سجود نپوشاند،چنانچه موقعی که عورت او پیدا ‏‎ ‎‏می‌شود،به وسیله‌ای آن را بپوشاند،نماز او صحیح است.ولی احتیاط مستحب آن ‏‎ ‎‏است که با آن لباس نماز نخواند.‏

‏         مسأله 802- انسان می‌تواند در نماز،خود را به علف و برگ درختان بپوشاند ولی ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است موقعی خود را با اینها بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد.‏

‏         مسأله 803- انسان در حال ناچاری می‌تواند در نماز خود را با گل ‏‎[4]‎‏بپوشاند‏

‏         مسأله 804- اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند چنانچه احتمال دهد که ‏‎ ‎‏پیدا می‌کند،بنابر احتیاط واجب باید نماز را تأخیر بیندازد،و اگر چیزی پیدا نکرد،در ‏‎ ‎‏آخر وقت مطابق وظیفه‌اش نماز بخواند.‏

‏         مسأله 805- کسی که می‌خواهد نماز بخواند،اگر برای پوشاندن خود حتی برگ ‏‎ ‎‏درخت و علف و گل و لجن نداشته باشد و آب گل آلود یا چاله‌ای هم که در آن بایستد ‏‎ ‎‏پیدا نکند و احتمال ندهد،که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را با آن بپوشاند،در ‏‎ ‎‏صورتی که احتمال بدهد که نامحرم او را می‌بیند باید نشسته نماز بخواند و برای رکوع ‏‎ ‎‏و سجود به قدری خم شود که عورتش پیدا نباشد و برای سجود،کمی بیشتر از رکوع ‏‎ ‎‏خم شود و مهر را بالا بیاورد و پیشانی را بر آن بگذارد و اگر اطمینان دارد که نامحرم او ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 170

‏را نمی‌بیند،احتیاط واجب آن است که دو نماز ایستاده بخواند و موقعی که ایستاده ‏‎ ‎‏است قُبل خود را با دست بپوشاند و در یکی از آن دو نماز،رکوع و سجود را به‌جا ‏‎ ‎‏آورد و در دیگری به جای رکوع و سجود با سر اشاره نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 171

  • -این احتیاط واجب نیست.
  • -در کسی که مسأله را نمی‌داند بنابر احتیاط واجب.
  • -واجب نیست مگر آن که پوشانیدن آن زیاد طول نکشد.
  • -گل ساتر نیست اگرچه در حال ناچاری باشد،بلی کسی که ساتر ندارد حتی مثل برگ درخت و علف برهنه نماز بخواند.