احکام نماز
نمازهای مستحب
وقت نافله های یومیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وقت نافله های یومیه

‏ ‏

وقت نافله‌های یومیه

‏         مسأله 776- نافلۀ نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می‌شود و وقت آن از اول ظهر ‏‎ ‎‏است تا موقعی که آن مقدار از سایۀ شاخص که بعد از ظهر پیدا می‌شود،به اندازۀ دو ‏‎ ‎‏هفتم آن شود،مثلاً اگر درازی شاخص هفت وجب باشد،هر وقت مقدار سایه‌ای که ‏‎ ‎‏بعد از ظهر پیدا می‌شود به دو وجب رسید،آخر وقت نافلۀ ظهر است.‏

‏         مسأله 777- نافلۀ عصر پیش از نماز عصر خوانده می‌شود و وقت آن تا موقعی است ‏‎ ‎‏که آن مقدار از سایۀ شاخص که بعد ازظهر پیدا می‌شود،به چهار هفتم آن برسد و ‏‎ ‎‏چنانچه بخواهد نافلۀ ظهر یا نافلۀ عصر را بعد از وقت آنها بخواند،باید ‏‎[1]‎‏نافلۀ ظهر را ‏‎ ‎‏بعد از نماز ظهر و نافلۀ عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتیاط واجب،نیت ادا ‏‎ ‎‏و قضا نکند.‏

‏         مسأله 778- وقت نافلۀ مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی که سرخی ‏‎ ‎‏طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می‌شود از بین برود.‏

‏         مسأله 779- وقت نافلۀ عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر ‏‎ ‎‏است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.‏

‏         مسأله 780- نافلۀ صبح پیش از نماز صبح خوانده می‌شود و وقت آن بعد از فجر اول ‏‎ ‎‏است ‏‎[2]‎‏تا وقتی که سرخی طرف مشرق پیدا شود.و نشانۀ فجر اول در وقت نماز صبح ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 165

‏گفته شد.و ممکن است نافلۀ صبح را بعد از نافلۀ شب بلافاصله بخوانند.‏

‏         مسأله 781- وقت نافلۀ شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است ‏‎[3]‎‏نزدیک ‏‎ ‎‏اذان صبح خوانده شود.‏

‏         مسأله 782- مسافر و کسی که برای او سخت است نافلۀ شب را بعد از نصف شب ‏‎ ‎‏بخواند،می‌تواند آن را در اول شب به‌جا آورد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 166

  • -بهتر است.
  • -بعید نیست که وقت آن بعد از گذشتن از نصف شب به مقدار یازده رکعت نماز شب‌باشد،ولی احتیاط آن است که قبل از فجر اول نخواند مگر آن که دنبال نماز شب بخواند که مانع ندارد.
  • -و از آن بهتر ترتیبی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خواند و ما طاقت نداریم.